Znaleziono 5 artykułów

Leszek Putyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kwestionariusz Moje Zwyczaje Żywieniowe : konstrukcja i własności psychometryczne Nina Ogińska-Bulik Leszek Putyński s. 25-33
Percepcja interpersonalna w rodzinach dziewcząt chorych na jadłowstręt Leszek Putyński s. 67-79
Kwestionariusz Lęku Porodowego (KLP II) Wersja Zrewidowana : konstrukcja i właściwości psychometryczne Mariusz Paciorek Leszek Putyński s. 129-133
Skala Rozwoju Motorycznego Oziereckiego : (historia i współczesne zastosowania) Leszek Putyński s. 145-149
Lęk porodowy : jego istota i metoda pomiaru Leszek Putyński s. 147-152