Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica
ISSN 1427-969X
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica
2005, Tom 9

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Osobowościowe uwarunkowania nadużywania Internetu Nina Ogińska-Bulik s. 3-15
Skala do badania zaabsorbowania pracą (SZAP) Lucyna Golińska s. 17-29
Konstrukcja i zastosowanie skali Ocena menopauzy Eleonora Bielawska-Batorowicz s. 31-39
Kompetencje rodziny w radzeniu sobie ze stresem spowodowanym bezrobociem jednego z rodziców Waldemar Świętochowski s. 41-53
Analiza wybranych zmiennych psychologicznych u mężczyzn i kobiet uzależnionych od alkoholu : wstępne wyniki Jan Chodkiewicz s. 55-64
Wyznaczniki jakości życia u osób w wieku emerytalnym Maria Pasik s. 65-79
Podstawowe problemy w badaniach nad wpływem nastroju na funkcjonowanie człowieka Monika Wróbel s. 81-93
Przewodzić czy zarządzać? Oto jest pytanie! : przegląd teorii przywództwa Agnieszka Lipińska-Grobelny s. 95-103
Podmiotowe i sytuacyjne wyznaczniki twórczości w organizacji Anna Lubrańska s. 105-118