Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica
ISSN 1427-969X
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica
1997, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybrane aspekty ekologicznego podejścia do psychologii twórczości Jan Rostowski s. 3-12
The Work Principles of a Creative Teacher M. Duričeková s. 13-17
Testy inteligencji "culture-fair" (powstanie, założenia, rodzaje, ocena) Janusz Kostrzewski s. 19-45
Współdziałanie wyspecjalizowanych służb socjopsychologicznych z amerykańskimi sądami rodzinnymi : (na przykładzie Sądu do Spraw Spadkowych i Rodzinnych w Salem, dla powiatu Essex, w stanie Massachusetts) Jan Szałański s. 47-57
Główne kierunki i skuteczność działań amerykańskich sądów rodzinnych Thaddeus Buczko s. 59-65
Problem psychologicznej pomocy chorym neurologicznie i ich rodzinom Aleksandra Rutkowska s. 67-78
Analiza epidemiologii i patogenezy nerwic na przykładzie personelu latającego Henryk Skłodowski Julian Wonicki s. 79-97
Temperament a poznawcza koncentracja na zadaniach Nina Ogińska-Bulik s. 99-109
Adolescents’ Family Situation and Their Self-disclosure in Inter-personal Relationships Leon Niebrzydowski s. 111-123
The Differentiation between "Normal" and Extraordinary High and Low Self-disclosure on the Background of Their Regulative Function for Self-Coherence Hans W. Ophoff s. 125-139
Using Visuals in Developing Students’ Creativity Iva Pýchová s. 141-146
Lęk porodowy : jego istota i metoda pomiaru Leszek Putyński s. 147-152
Expecting the Unexpected : (Practical Experiences of Developing Courses for Able Pupils 10-18 yers old) E. G. Warren s. 153-159
Promocja zdrowia w północnej Anglii : relacja z pobytu w North-Durham Health Promotion Centre Anna M. Zalewska s. 161-164