Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica
ISSN 1427-969X
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica
2010, Tom 14

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nieśmiałość a ocena funkcjonowania w sytuacjach niewymagających ekspozycji społecznej Anna Studenska Ryszard Studenski s. 3-17
Czynniki społeczne w genezie nieprawidłowego rozwoju i zachowania Stanisław Siwek s. 19-43
Problem samobójstw w perspektywie psychiatrycznej i psychologicznej Agnieszka Raniszewska-Wyrwa s. 45-62
Potrzeba rozmowy o zdarzeniu traumatycznym a poziom symptomów PTSD Bohdan Dudek Wiesław Szymczak s. 63-70
Trudna miłość : płeć niepełnosprawnego dziecka a psychospołeczne funkcjonowanie jego matki Agnieszka Masłowiecka s. 71-80
Ewolucja form pracy i zmiany na rynku pracy a wynikające z nich zadania dla psychologów Mateusz Hauk s. 81-96
Pracoholizm : istota, konsekwencje i uwarunkowania Lucyna Golińska s. 97-107
Konstrukcja narzędzia do pomiaru poczucia niesprawiedliwości w pracy według teorii J. S. Adamsa Bohdan Dudek Anna Michałkiewicz s. 109-131
    Zacytuj
  • Udostępnij