Znaleziono 6 artykułów

Eleonora Bielawska-Batorowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Odległe następstwa wykorzystywania seksualnego dziecka Eleonora Bielawska-Batorowicz s. 15-28
Psychologia prokreacji : stan obecny i perspektywy Eleonora Bielawska-Batorowicz s. 15-28
Konstrukcja i zastosowanie skali Ocena menopauzy Eleonora Bielawska-Batorowicz s. 31-39
Moje samopoczucie : polska adaptacja kwestionariusza Menopause Symptom List Janette M. Perz Eleonora Bielawska-Batorowicz s. 45-54
PTSD Symptoms after the Delivery in Women who Delivered Alone or Accompanied by Their Partners Eleonora Bielawska-Batorowicz Klaudia Szembek s. 49-58
Menopauza a jakość życia Eleonora Bielawska-Batorowicz s. 127-142