Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica
ISSN 1427-969X
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica
2012, Tom 16

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Perfekcjonizm i stres a dobrostan psychiczny studentów uczelni wyższych : testowanie modelu mediacyjnego Anna Bokszczanin Joanna Słodkowska s. 3-11
Psychologiczne konsekwencje poczucia zagrożenia doświadczanego w sytuacji pracy Izabela Mamcarz Piotr Mamcarz Lilia Suchocka s. 13-33
Środowisko pracy a wypalenie zawodowe : analiza wzajemnych relacji na przykładzie badań reprezentantów różnych obszarów aktywności Anna Lubrańska s. 35-45
Potoczna wiedza o cukrzycy : porównanie osób posiadających i nieposiadających chorego na cukrzycę w rodzinie Agnieszka Olchowska-Kotala s. 47-59
Rodzaj i poziom wsparcia społecznego a poziom depresji i style radzenia sobie u studentów narodowości polskiej uczelni zagranicznych Anna Godek s. 61-71
Zdrowa rodzina adopcyjna : to znaczy jaka? Maria Posłuszna-Owczarz s. 73-87
Jak uczyć grać innych, nie gubiąc własnych nut : wybrane zasoby osobiste a zespół wypalenia zawodowego u muzyków klasycznych Jolanta Chanduszko-Salska Anna Młynarczyk s. 89-101
Praca w placówce pediatrycznego leczenia paliatywnego w narracjach personelu medycznego Magdalena Gruza s. 103-112
Rola orientacji temporalnej na teraźniejszość w wyjaśnianiu preferowanej strategii seksualnej Przemysław Zdybek s. 113-131