Znaleziono 7 artykułów

Bohdan Dudek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
PTSD and Negative Emotions as Consequences of Various Types of Traumatic Events Among Fire-fighters Bohdan Dudek Jerzy Koniarek Maria Szymczak s. 31-47
Potrzeba stymulacji a ekspozycja na zdarzenia traumatyczne Bohdan Dudek Katarzyna Wojtecka s. 41-54
Potrzeba rozmowy o zdarzeniu traumatycznym a poziom symptomów PTSD Bohdan Dudek Wiesław Szymczak s. 63-70
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Stres : współczesne problemy : (Sympozjum – Warszawa 4 IV 2003 r.) : Stres traumatyczny związany z pracą Bohdan Dudek s. 67-77
Wybrane predykatory przedsiębiorczości handlowców Joanna Cębrzyńska Bohdan Dudek s. 95-113
Konstrukcja narzędzia do pomiaru poczucia niesprawiedliwości w pracy według teorii J. S. Adamsa Bohdan Dudek Anna Michałkiewicz s. 109-131
    Zacytuj
  • Udostępnij
Analiza testów psychologicznych zastosowanych do oceny respondentów w wywiadzie kwestionariuszowym Bohdan Dudek s. 113-121