Znaleziono 3 artykuły

Jerzy Koniarek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
PTSD and Negative Emotions as Consequences of Various Types of Traumatic Events Among Fire-fighters Bohdan Dudek Jerzy Koniarek Maria Szymczak s. 31-47
Analiza metod weryfikacji i ocena narzędzi w badaniach kwestionariuszowych Jerzy Koniarek s. 301-305
Metodologiczna analiza porównywalności wyników badan nad konsumpcją kulturalna i czasem wolnym robotników Jerzy Koniarek s. 329-339