Znaleziono 6 artykułów

Agnieszka Lipińska-Grobelny

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podmiotowe uwarunkowania męskości, kobiecości i androgynii Agnieszka Lipińska-Grobelny s. 3-20
Macierz stylów społecznych (MSS) jako metoda oceny wzorów zachowania komunikacyjnego Agnieszka Lipińska-Grobelny s. 39-45
Przewodzić czy zarządzać? Oto jest pytanie! : przegląd teorii przywództwa Agnieszka Lipińska-Grobelny s. 95-103
Gender and Styles of Communicative Behaviours Agnieszka Lipińska-Grobelny s. 95-105
Wybrane wymiary osobowości a style zachowań komunikacyjnych przedstawicieli handlowych Agnieszka Lipińska-Grobelny s. 111-126
Predyspozycje psychologiczne w pracy trenera Andrzej Domański Agnieszka Lipińska-Grobelny s. 115-128