Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prescriptum Margreta Grigorowa s. 13-14
Podziękowania Kalina Bachnewa s. 15-16
Polsko-bułgarska i bułgarsko-polska komunikacja kulturowa w kontekście zmian ustrojowych i globalizacji : obecna, nieznana, nieodkryta Galia Symeonowa-Konach s. 19-29
Instytut Polski w Sofii Galina Georgiewa Radostina Petrowa s. 31-44
Bułgarska polonistyka ma za sobą piękną i długą tradycję : wywiad z Agnieszką Kościuszko, dyrektor Instytutu Polskiego w Sofii Agnieszka Kościuszko Radostina Petrowa s. 45-48
Sofijska polonistyka i współczesne bułgarskie polonofilstwo Kamen Rikew s. 49-56
Polonistyka na Uniwersytecie Wielkotyrnowskim Margreta Grigorowa Cenka N. Iwanowa s. 57-67
Historia polonistyki w Płowdiwie Iliana Nowak s. 69-74
Pozycja języka polskiego i kultury polskiej w Szumenie Raczo Czawdarow s. 75-77
Polskie numery "Gazety Literackiej" ("Литературен вестник") - podstawowe medium w recepcji literatury polskiej Amelia Liczewa s. 79-83
Bułgarska misja Tadeusza S. Grabowskiego, wysłannika odradzającej się Polski i dwujęzyczne wydanie "Ankiety bułgarskiej w sprawie polskiej" (1915-1916) Albena Popowa s. 85-91
Szumen a pierwsza polska książka o Bułgarii Desisława-Dewora Atanasowa Jan Herold Krasimira Kolewa s. 93-97
Stanisław Wyspiański i dawna polska historia Bojan Biołczew s. 101-111
Degradacja prometeizmu na podstawie literatury antycznogreckiej i polskiej Panajot Karagiozow s. 113-135
"Quo vadis" - poziomy recepcji w Bułgarii Nikołaj Spasow Daskałow Andrzej Nowosad (tłum.) s. 137-162
Najnowsze bułgarskie przekłady Czesława Miłosza Kalina Bachnewa s. 163-175
Drugi Rok Miłosza w Bułgarii i "Rodzinna Europa" : przekład tytułu "Rodzinnej Europy" jako motyw analizy literackiej Margreta Grigorewa s. 177-189
Schulz «post mortem» : w świetle nieobecności Paweł Pł. Petrow s. 191-198
Witold Gombrowicz w kalejdoskopie recepcji Dimitrina Hamze s. 199-219
Wojownicy polscy w pierwszej wyprawie krzyżowej : rozważania na podstawie powieści "Krzyżowcy" Zofii Kossak Iwan Rajczew s. 221-232
Książka z biblioteki XXI wieku Lina Wasilewa s. 233-238
Fraszka w bułgarskim literaturoznawstwie i literaturze pięknej elementem współczesnego dialogu międzykulturowego Kamen Rikew s. 241-249
Wpływ literatury polskiej na świadomość społeczeństwa bułgarskiego : (nadzieje tłumacza) Prawda Spasowa s. 251-256
Koncepcja przekładu artystycznego Dory Gabe i jej odzwierciedlenie w korespondencji z Anną Kamieńską Adriana Kowaczewa s. 257-273
O przekładzie oraz współczesnej recepcji w Bułgarii powieści "Chłopi" Władysława Reymonta Marineła Dimitrowa s. 275-278
Wisława Szymborska we wspomnieniach Błagi Dimitrowej Weronika Szwedek s. 279-284
Mały teatrzyk wielkiego przełomu wieków Anna Szwed s. 287-293
Olej, kapusta, kalosze : inteligencja i głupota w polskich i bułgarskich związkach frazeologicznych Diliana Denczewa s. 296-301
Trudne miejsca w nauczaniu wymowy polskiej w środowisku bułgarskojęzycznym Wirginia Mirosławska s. 303-309
Błędy w użyciu przyimków polskich Stanka Bonowa Dojczynowa s. 311-319
Nauczanie języka polskiego na uniwersytecie w Wielkim Tyrnowie Steliana Dankowa s. 321-328
"От Гомулка до Квашневски и от Живков до Първанов : Спомени на преводача", Б. Божков, София 2010 : [recenzja] Wencze Popowa Б. Божков (aut. dzieła rec.) s. 331-332
Po drugiej stronie biografii polonisty : "Antarktyda" Bojana Biołczewa Wencze Popowa Bojan Biołczew (aut. dzieła rec.) s. 333-335
In memoriam : (pamięci Iskry Likomanowej) Aleksandra Achtelik Kalina Bachnewa Romuald Cudak Ewa Jaskółowa Bernadeta Niesporek-Szamburska Jolanta Tambor s. 339-343
Noty o autorach s. 345-351