Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dalej niż daleko : znaczenie geograficznego usytuowania Australii we wspomnieniach Seweryna Korzelińskiego i Bolesława Dolańskiego Magdalena Bąk s. 11-22
Mitologia pogranicza : Australia i Stany Zjednoczone Sygurda Wiśniowskiego Wacław Forajter s. 23-32
Wizerunki Australii w twórczości i doświadczeniu migracyjnym Adama Fiali : sytuacja pisarza polskiego na emigracji w Australii Teresa Podemska-Abt s. 33-59
Poezja bez granic : Ania Walwicz Andrzej Jaroszyński s. 61-79
Uchwycić stratę, albo „kamyki cmentarne” z Melbourne Katarzyna Kwapisz Williams s. 81-96
Australijskie „idealne miejsce” Jerzego Domaradzkiego Małgorzata Radkiewicz s. 97-103
Bardzo długi marsz : "Niepokonani" Petera Weira wobec prozy Sławomira Rawicza Magdalena Kempna-Pieniążek s. 105-114
Zachowanie własnych i przyswojenie obcych wartości : o kulturowych i językowych konsekwencjach emigracji z Polski do Australii Ewa Lipińska s. 115-131
Dynamika utrzymania języka polskiego w Australii Robert Dębski s. 133-150
Nauczanie języka polskiego w Australii Marianna Łacek s. 151-163
Co było przed geopoetyką? : kategoria przestrzeni w literaturoznawstwie polskim – rekonesans Tomasz Gęsina s. 167-178
Moda na małe? : innowacyjność śląskiej mikrologii literackiej Ewelina Suszek s. 179-191
„Grzeczność wszystkim należy, lecz każdemu inna” : o wielości odmian grzeczności językowej Małgorzata Kita s. 193-212
Modyfikacje i zmiany kodu językowego na przykładzie mowy młodzieży polskiej z Zaolzia Irena Bogocz Małgorzata Bortliczek s. 213-241
Język polski w krainie kangurów Aleksandra Zok-Smoła Robert Dębski (aut. dzieła rec.) s. 245-250
O(d)słanianie tajemnic „kraju w dole globusa” Agnieszka Nęcka Magdalena Bąk (aut. dzieła rec.) s. 251-255
O tożsamości Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej Joanna Kisiel Beata Morzyńska-Wrzosek (aut. dzieła rec.) s. 257-261
Skalpelem i piórem Agnieszka Wójtowicz-Zając Maciej Ganczar (aut. dzieła rec.) Piotr Wilczek (aut. dzieła rec.) s. 263-269
Półka filmowa 2015 Agnieszka Tambor s. 273-285
Półka literacka 2015 Agnieszka Nęcka s. 287-301
W Indonezji już mówią po polsku : Uniwersytet Śląski na targach EHEF i na indonezyjskich uniwersytetach Agata Rudzińska Agnieszka Tambor s. 305-309
Polonistyka elitarna i powszechna : refleksje po II Kongresie Dydaktyki Polonistycznej Anna Guzy Diana Jagodzińska s. 311-316
Noty o autorach s. 317-323