Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prescriptum s. 13-14
Prescriptum [English] s. 15-16
Źródła i metamorfozy poetyki personizmu : szkoła nowojorska - polski o'haryzm - poezja ukraińska XXI wieku Ostap Sływanski s. 19-30
    Zacytuj
  • Udostępnij
Pustka istnienia oraz topos samotnej duszy w poezji Kazimierza Przerwy-Tetmajera i Piotra Karmańskiego Jarosław Nachlik s. 31-43
Tworzenie Europy : ukraińsko-polski dialog międzykulturowy Ołesia Nachlik s. 45-60
W poszukiwaniu własnego «ego» : nowe odczytanie powieści Jarosława Iwaszkiewicza "Ucieczka do Bagdadu" Lech Aleksy Suchomłynow s. 63-73
Tekstowe realizacje modeli karnawałowych w "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza Natalia Łobas s. 75-83
Metafizyka poezji Leopolda Staffa : ostatnie tomiki poezji - "Wiklina' (1954) oraz "Dziewięć muz" (1958) Ellina Cichowska s. 85-97
    Zacytuj
  • Udostępnij
Ewolucja nazw jednostek pływających w języku polskim na tle innych języków słowiańskich Helena Wojcewa s. 101-110
Semantyczna i derywacyjna motywacja niepodstawowych nazw barwy zielonej w językach słowiańskich Inna Bielyayeva s. 111-119
Wpływy wschodniosłowiańskie (ukraińskie) w nazwiskach mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego Oksana Baranivska s. 121-130
Wybrane osobliwości składniowe tekstów lwowskiej prasy polskojęzycznej : na materiale "Gazety Lwowskiej" Oksana Ohorilko s. 131-142
Ptaki we frazeologii polskiej i ukraińskiej Julia Sahata s. 143-152
Jak Polacy "patrzą spode łba"? : frazeologizm a znak mimiczny «patrzeć spode łba» w korpusach tekstów języka polskiego Oksana Łozińska s. 153-164
Błędy leksykalne i leksykalno-stylistyczne w polszczyźnie Ukraińców Ałła Krawczuk s. 167-183
Wybrane aspekty analogiczno-asocjatywnego podejścia do nauczania języka polskiego na uczelni technicznej Aleksander Makiejew s. 185-188
Krótkie podsumowanie ukraińskiej polonistyki literaturoznawczej Rostysław Radyszewśkyj s. 191-200
Katedra Polonistyki Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki w Kijowie Tetiana Dowżok s. 201-208
190 lat historii katedr filologii polskiej na Uniwersytecie Lwowskim Andrij Kozyckyj s. 209-222
Nauczanie filologii polskiej na polonistyce lwowskiej : Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki Ałła Krawczuk Ludmiła Petruchina s. 223-232
Polonistyka na Uniwersytecie Przykarpackim im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku Samanta Busiło Mykoła Łesiuk s. 233-238
Polonistyka na Wydziale Filologicznym Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu Aleksandra Hrabyńska Anna Popadyniec s. 239-241
O specjalizacji "Język polski" na Odeskim Uniwersytecie Narodowym im. Ilii Miecznikowa Helena Wojcewa s. 243-244
Polonistyka na Wołyńskim Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki Andrij Mokłycia s. 245-247
Polonistyka w Równem Natalia Sowtys s. 249-251
Język polski w Akademii Ostrogskiej Julia Kratiuk Natalia Sowtys s. 253-254
O nauczaniu języka polskiego w Chersoniu : stan obecny Michał Gulczyn s. 255-258
Polonistyka w Tarnopolu Irena Dacenko Natalia Tkaczowa s. 259-262
Centrum Polonijne Państwowego Uniwersytetu w Żytomierzu - część składowa polsko-ukraińskiego dialogu kultur Natalia Misyac s. 263-266
Działalność Umańskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Pawła Tyczyny na polu polsko-ukraińskiej współpracy naukowo-edukacyjnej Igor Krywoszeja Oksana Zabołotna s. 267-270
Język polski na Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym w Berdiańsku Tamara Sołdatenko s. 271-273
Język polski w ramach lektoratów w Akademii Celnej Ukrainy Irina Rożdestweńska s. 275-276
Analiza motywacji nauki dodatkowego języka obcego na uczelni technicznej Anetta Buzuk Aleksander Makiejew Kataryna Morgun s. 277-282
Nauka języka polskiego w Lwowskiej Akademii Komercyjnej Oksana Łozińska s. 285-292
Nauczanie języka polskiego na wyższych uczelniach grekokatolickich we Lwowie Witalij Petruchin s. 293-294
Język polski na Ukraińskim Uniwersytecie Państwowym w Kamieńcu Podolskim Wiktoria Liczkewycz s. 295-296
Język polski i studia polonistyczne na Kijowskim Uniwersytecie Slawistycznym Neonila Romanowa s. 297-299
Zarys szkolnictwa polskiego na Ukrainie Adam Chłopek s. 303-313
Działalność Centrum Języka i Kultury Polskiej w Berdiańsku Lech Aleksy Suchomłynow s. 315-318
Notka o Polonistycznym Centrum Naukowo-Informacyjnym im. Igora Menioka Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu Wiera Meniok s. 319-323
Drohobyckie Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie "Odrodzenie" Maria Galas Oresta Gorodyska s. 325-327