Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czytanie ekstensywne - tekst w perspektywie glottodydaktycznej Anna Seretny s. 11-25
Strategie uwodzenia tekstem : o odpowiedzialnej lekturze literatury podczas zajęć na przykładzie języka polskiego jako rodzimego oraz jako języka obcego Tamara Czerkies s. 27-46
Autostereotyp Polaków w wybranych podręcznikach języka polskiego dla cudzoziemców Magdalena Brzezowska s. 47-62
"Jestem ładna, czegoż mi trzeba więcej?" : Dandysowski projekt Marii Baszkircew Justyna Poznańska s. 63-80
Andrzeja Stasiuka przestrzenne doświadczenia Nicości : zapiski z wyprawy mongolskiej Marek Bernacki s. 81-92
Anna, Nikt i wykluczenie : o prozie Zbigniewa Kruszyńskiego Ksenia Bardadyn s. 93-110
Podmiot autorski w "Wojnie polsko-ruskiej pod flagą biało-czerwoną" Doroty Masłowskiej Agnieszka Wójtowicz s. 111-134
Wampir i namiętny cyborg - z psychoanalizy dwóch przypadków zauroczenia przez «femme fatale» Jan Zając s. 135-145
Marginalizm w literaturze Irina Titova s. 147-163
Echa socjalizacji medialnej : frazemy telepochodne w wypowiedziach dzieci Emilia Kałuzińska s. 165-178
Paryż w literaturze polskiego oświecenia : (kilka uwag) Janusz Ryba s. 179-185
"Słownik śląsko-chiński" dla tłumaczy bez przygotowania Karolina Pawlik s. 187-194
Inter- a transdyscyplinarność w badaniach nad mediami Aleksandra Kalisz Małgorzata Kita (aut. dzieła rec.) Magdalena Ślawska (aut. dzieła rec.) s. 197-204
Świadectwo fascynacji Monika Ładoń Magdalena Piekara (aut. dzieła rec.) s. 205-215
Polski Instytut Naukowy na nowo odkrywany Barbara Czarnecka Beata Dorosz (aut. dzieła rec.) s. 217-221
Dwie aksjologie? Marian Kisiel Joanna Adamowska (aut. dzieła rec.) s. 223-226
Chirurgiczne (na)cięcia Jolanta Pasterska Arkadiusz Luboń (aut. dzieła rec.) s. 227-234
Półka literacka 2013 Agnieszka Nęcka s. 237-250
Półka filmowa 2013-2014 Agnieszka Tambor s. 251-264
Diagnozy i perspektywy nauczania literatury i języka polskiego : refleksje po obradach Kongresu Dydaktyki Polonistycznej w Krakowie Agnieszka Kania Agnieszka Kulig s. 267-277
Kompetencje medialne i społeczne a edukacja polonistyczna : refleksje po II Kongresie Polskiej Edukacji Agnieszka Kania Agnieszka Kulig s. 279-288
Doświadczanie i doświadczenie Ameryki : międzynarodowa konferencja naukowa "Literatura polska obu Ameryk", 7-9 listopada, 2012 r., Cieszyn Ewa Bartos s. 289-293
Profesor Władysław Lubaś : garstka wspomnień i dzieje starej fotografii Petar Bunjak s. 295-297
Profesor Władysław Lubaś i serbska slawistyka Predrag Piper Natalia Łukowska (tłum.) s. 299-303
Noty o autorach s. 305-309