Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prescriptum s. 13-14
Prescriptum [English] s. 15-16
Kompetencja międzykulturowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego Urszula Żydek-Bednarczuk s. 19-30
Edukacja literacka cudzoziemców w sytuacji przemian Romuald Cudak s. 31-40
Kilka uwag o tendencjach leksykalnych w nauczaniu języka polskiego jako obcego Jolanta Tambor s. 41-54
Język polski (nie)jako obcy : wyzwania nowej dekady Jerzy Kowalewski s. 55-75
Hans-Georg Gadamer - doświadczanie granicy języka Piotr Garncarek s. 77-95
Wpływ doświadczenia na proces lektury czytelnika : refleksje dydaktyczne Barbara Myrdzik s. 97-108
Ziemia niczyja : zwroty badawcze w literaturoznawstwie i ich konsekwencje dla nauczania literatury Krystyna Koziołek s. 109-126
Dlaczego warto uczyć interpretacji? Ewa Jaskóła s. 127-136
Notatka uczniowska jako tekst edukacyjny Jadwiga Kowalikowa s. 137-148
O niektórych możliwościach wykorzystania mandali w edukacji polonistycznej Danuta Krzyżyk s. 149-162
Nauczanie kompetencji językowych w układzie zintegrowanym, czyli praktyka w praktyce Ewa Lipińska Anna Seretny s. 165-176
Proces przystosowania materiałów dydaktycznych z języka polskiego jako obcego do zasad podejścia zadaniowego Iwona Janowska s. 177-198
Dialog kultur, czyli o podręczniku dla dzieci do nauczania języka polskiego jako drugiego Aleksandra Achtelik Bernadeta Niesporek-Szamburska s. 199-218
"Sapie, dyszy i dmucha", czyli o interiekcjach w nauczaniu języka polskiego jako obcego i rodzimego Agnieszka Madeja s. 219-230
Gimnazjalista czyta "Redutę Ordona" : o utworach z kontekstem historycznym w kształceniu polonistycznym Ewa Horwath s. 231-240
Straszno i śmieszno : "Balladyna" Juliusza Słowackiego i jej lektura w szkole Krzysztof Biedrzycki s. 241-250
Zwierzęta a dydaktyka literatury : wokół szkolnej lektury powieści Olgi Tokarczuk "Prowadź swój pług przez kości umarłych" Małgorzata Wójcik-Dudek s. 251-261
Po polsku nie tylko się mówi! : metodyka nauczania kultury w dydaktyce polonistycznej w Chinach Li Yinan s. 263-273
"Jaki jest piesek? Śliczny" : o recepcji twórczości Wisławy Szymborskiej wśród japońskich studentów Barbara Morcinek s. 275-283
O nauczaniu kultury języka polskiego za granicą : świadomość normatywna ukraińskiego studenta polonisty : (na przykładzie lwowskiej polonistyki) Ałła Krawczuk s. 285-301
«Przepraszam», «proszę», «dziękuję» - o polskiej i rosyjskiej etykiecie językowej Jaśmina Puchała s. 303-325
Głosy ze świata : wstęp s. 329
Introduction s. 331
[Polonistyka jest atrakcyjnym przedmiotem] Helena Kazancewa s. 333-336
[Studia polonistyczne na Wydziale Filologii] Natalia Ananiewa Olga Leszkowa s. 337-339
[Trudno powiedzieć, jaki kierunek] László Kálmán Nagy s. 341-345
[We Włoszech ukazuje się bardzo wiele tłumaczeń] Aleksandra Boratyńska Andrea F. De Carlo s. 347-349
[Z perspektywy nauczyciela] Anna Demadre-Synoradzka s. 351-353
[W Stanach Zjednoczonych] Kinga Kosmala s. 355-356
[Polonistyka jest atrakcyjną ofertą] Andrzej Ruszer s. 357-358
[Wydział Studiów Polskich] Choi Sung-Eun s. 359-360
[W Japonii stopień atrakcyjności polonistyki] Tokimasa Sekiguchi s. 361-364
Jak reaktywować klasykę w szkole? : sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej "Reaktywacja klasyki w szkole: wiek XIX+", Katowice, 19-21 października 2011 Karolina Jędrych s. 367-370
Kim TERAZ jesteś, Kopciuszku? : sprawozdanie z konferencji "Nowe opisanie świata. Literatura i sztuka dla dzieci i młodzieży w kręgach oddziaływań", organizowanej przez Katedrę Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, 17-18 listopada 2011 r. Małgorzata Wójcik-Dudek s. 371-376
Czy kultury można nauczyć? Aleksandra Achtelik Jerzy Kowalewski (aut. dzieła rec.) s. 379-382
Polskiego nauczę się sam (?) Marcin Maciołek N. Ananiewa (aut. dzieła rec.) T. Tichomirowa (aut. dzieła rec.) s. 383-395
Przez zabawę uczyć polszczyzny Maria Wacławek Aleksandra Achtelik (aut. dzieła rec.) Bernadeta Niesporek-Szamburska (aut. dzieła rec.) s. 397-402
Noty o autorach i rozmówcach s. 403-411