Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prescriptum s. 13
Prescriptum [English] s. 14
Zjazd Polonistów: "Przyszłość polonistyki. Koncepcje - rewizje - przemiany", Katowice, 25-27 października 2011 r. : program s. 15-17
Integracja a granice dyscypliny Wojciech Kalaga s. 21-28
Polonistyka zdezintegrowana - jak jest, jak mogłoby być : kilka myśli pod dyskusję Renata Przybylska s. 29-32
Utracona tożsamość dyscypliny (jako szansa) Krzysztof Uniłowski s. 33-39
Jaki obszar wspólnoty teoretycznej zbliża dziś językoznawców i badaczy literatury? Bożena Witosz s. 41-48
Pasaże i refleksje : literatura - "filologia narodowa" - komparatystyka Andrzej Hejmej s. 49-56
Interpretacja w edukacji polonistycznej Jerzy Jarzębski s. 57-62
Niewspółmierność historii literatury z historiami innych Ryszard Koziołek s. 63-70
Ucząc współczesności : tezy Marian Kisiel s. 71-75
Polonistyka pod presją Zbigniew Majchrowski s. 77-85
Przekleństwo nadmiaru : notatki do referatu Stanisław Rosiek s. 87-95
Polonistyka (znowu) w przebudowie : rozmowa z prof. dr hab. Ryszardem Nyczem Magdalena Bąk Ryszard Nycz Agnieszka Nęcka s. 99-102
Literatura jest po prostu niezbędna : rozmowa z prof. dr hab. Małgorzatą Czermińską Magdalena Bąk Małgorzata Czermińska Agnieszka Nęcka s. 103-107
Nic o nas bez nas : rozmowa z prof. dr hab. Włodzimierzem Boleckim Włodzimierz Bolecki Magdalena Bąk Agnieszka Nęcka s. 109-117
Wszystko jest możliwe : rozmowa z prof. dr hab. Adamem Dziadkiem i prof. dr hab. Krzysztofem Kłosińskim Magdalena Bąk Adam Dziadek Krzysztof Kłosiński Agnieszka Nęcka s. 119-125
Filologia - co dziś ten termin znaczy? : rozmowa z prof. dr hab. Stanisławem Gajdą Magdalena Bąk Stanisław Gajda Agnieszka Nęcka s. 127-129
Doktorat nie powinien być rozszerzonym w rozmiarach magisterium : rozmowa z prof. dr hab. Danutą Opacką-Walasek Magdalena Bąk Agnieszka Nęcka Danuta Opacka-Walasek s. 131-139
Literatura polska w świetle komparatystyki rumuńskiej Constantin Geambaşu s. 143-150
Między unikalnością a uniwersalizmem : obraz bohaterów aborygeńskich : recepcja australijskiej literatury aborygeńskiej w Polsce Teresa Podemska-Abt s. 151-172
Literatura polska w komiksowych planszach Wioletta Hajduk-Gawron s. 173-180
Kozak w Brukseli, czyli Mariana Pankowskiego krytyczny zamysł na styku kultur Jan Burnatowski s. 181-195
"Widzialny porządek" czy "ukryty wymiar"? : "Haiku-images" Stanisława Grochowiaka Anna Krawczyk s. 197-214
U siebie : literacki obraz Górnego Śląska jako swojskiej ale nieoswojonej przestrzeni pogranicza Karolina Pospiszil s. 215-234
Herbert i jego tłumacz Przemysław Chojnowski s. 235-241
Poezja na wosku traconym w brązie - literackie, filozoficzne i muzyczne konteksty rzeźby Lidii Sztwiertni Teresa Rączka s. 243-251
Kulturowe uwarunkowania nazw alkoholowych napojów mieszanych sprzed roku 1989 i po nim w perspektywie kognitywno-stylistycznej Katarzyna Sujkowska-Sobisz s. 253-264
Półka literacka 2011 Agnieszka Nęcka s. 267-281
Filmowa półka sezonu 2011 Agnieszka Tambor s. 283-293
Poeci dwóch kultur Marian Kisiel Janusz Pasterski (aut. dzieła rec.) s. 297-302
Katastrofy odmieńców Marian Kisiel Tomasz Kaliściak (aut. dzieła rec.) s. 303-311
Mieniący się obraz Śląska Elżbieta Dutka Aleksander Nawarecki (aut. dzieła rec.) s. 313-320
Pamięci Jeleny Zacharowny Cybienko Wiktor Choriew Irina Titova (tłum.) s. 323-327
Daniel C. Gerould (1928-2012) Elwira Grossman s. 329-332
Noty o autorach s. 333-340