Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prescriptum s. 9
Prescriptum [English] s. 10
Tradycja jako wehikuł swoistości kultury Ewa Kosowska s. 13-26
Czar (nie)pamięci : nostalgia za PRL-em w najnowszej sztuce polskiej Violetta Sajkiewicz s. 27-42
Myślenie lokalne Aleksandra Kunce s. 43-56
Wokół kuchni i stołu Urszula Kowalska s. 57-69
Modele polskiej seksualności ludowej (wraz z postscriptum) Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska s. 71-95
Gruźlica w dyskursie maladycznym Mateusz Szubert s. 97-111
Grubą być czy chudą? : między kanonem piękna a kulturowym dystansem Katarzyna Łeńska-Bąk s. 113-127
Hip hop - miejska «lingua franca»? Piotr Kajak s. 129-138
Historia pewnego Niemca Barbara Marciniak-Jędrzejczak s. 139-148
Historia kultury polskiej jako problem teoretyczny i dydaktyczny Anna Gomóła s. 149-157
Nauczanie kultury polskiej jako obcej - stan obecny : próba polemiki Jerzy Kowalewski s. 159-175
Film jako tekst kultury w komunikacji interkulturowej : (wykorzystanie filmów w nauczaniu cudzoziemców wiedzy o Polsce i jej kulturze) Mirosław Jelonkiewicz s. 177-185
"Znać sekret zaklinania słów" : o poezji Zbigniewa Herberta Danuta Opacka-Walasek s. 189-197
Herbert - notatki do wykładu Katarzyna Gzik s. 199-219
Nieludzki? Arcyludzki? : kreacje postaci anioła w twórczości Zbigniewa Herberta Mariusz Jochemczyk s. 221-232
Czarne drzewa : wokół "Dębów" Zbigniewa Herberta Miłosz Piotrowiak s. 233-240
Kronika filmowa 2008 Agnieszka Tambor s. 243-255
Mowa wygłoszona podczas pogrzebu Urszuli Kowalskiej przez prof. zw. dr hab. Ewę Kosowską Ewa Kosowska s. 257-260
Odszedł Profesor Yukio Kudo Barbara Morcinek s. 261-262