Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sarmatyzm i sebastianizm w perspektywie iberyjsko-słowiańskiej. Wokół lizbońskiego projektu „Vieira Global” Beata Cieszyńska s. 13-26
Raczyński w Portugalii. Spuścizna „zderzenia kultur” Ewa Łukaszyk s. 27-44
Apetyt na Bragę. O intertekstualnym dialogu między Adolfem Pawińskim a Oswaldem Crawfurdem i o dziewiętnastowiecznym podróżowaniu Magdalena Bąk s. 45-56
Capa e batina, czyli o tradycjach akademickich Portugalii Lidia Romaniszyn-Ziomek s. 57-68
Normy wstępne w bezpośrednim przekładzie literatury polskiej na europejski portugalski w latach 1985–2010 Teresa Fernandes Swiatkiewicz s. 69-84
Lizbona – stolica europejskiego street artu(?) Marcin Ziomek s. 85-94
Kamień i horyzont: spojrzenie na Sicilianę Murila Mendesa w kontekście twórczości Zbigniewa Herberta Marcelo Paiva De Souza s. 97-112
O tym, co można ujrzeć po drugiej stronie lustra, czyli garść refleksji o odbiciach, tłumaczeniach i wierszach Piotr Kilanowski s. 113-138
O obecności poezji brazylijskiej w Polsce: Carlos Drummond de Andrade Gabriel Borowski s. 139-148
Na marginesie historii i literatury – kilka uwag o brazylijskiej figurze polaca Anna Wolny s. 149-160
Mrożek i jego Tango w Brazylii Aleksandra Pluta s. 161-172
Polskość na antypodach: wybrane aspekty historyczne i językowe polskiej obecności w Brazylii Alicja Goczyła Ferreira s. 173-186
O możliwości kooficjalizacji języka polskiego na terenie brazylijskich municypiów Marcin Raiman s. 187-200
Bilingwizm polsko-portugalski w Brazylii. Od znajomości polszczyzny do tłumaczenia literatury polskiej na portugalski Władysław T. Miodunka s. 201-220
Po polsku, po brazylijsku i po portugalsku – o świadomości językowej Polonii brazylijskiej. Odrodzenie i zanikanie języka Jolanta Tambor s. 221-236
Uczymy języka polskiego w Kurytybie: uniwersytecki projekt Licenciar Aleksandra Piasecka-Till s. 237-252
Opcja na rzecz zbliżenia. Z Henrykiem Siewierskim rozmawia João Vianney Cavalcanti Nuto João Vianney Cavalcanti Nuto s. 255-266
Warsztaty metodyczne w Kurytybie. Rozmowa z Paulem Kochannym, ekspertem ds. polonijnych w Konsulacie RP w Kurytybie s. 267-272
Taki Paryż w tropikach. Recenzja książki Aleksandry Pluty: Droga do Rio. Historie polskich emigrantów Anna Jamrozek-Sowa Aleksandra Pluta s. 275-282
Album z podróży po Portugalii. Recenzja książki Magdaleny Bąk, Lidii Romaniszyn-Ziomek: „Gdzie ziemia się kończy, a morze zaczyna”. Szkice polsko-portugalskie Małgorzata Więzik Magdalena Bąk (aut. dzieła rec.) Lidia Romaniszyn-Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 283-288
Pan Cogito w Brazylii. Recenzja zbioru wierszy Zbigniewa Herberta: Podróż Pana Cogito. A viagem do Senhor Cogito Agnieszka Madeja Zbigniew Herbert (aut. dzieła rec.) s. 289-294
Półka literacka 2017 Agnieszka Nęcka s. 297-312
Półka filmowa sezonu 2017 Agnieszka Tambor s. 313-324
Noty o autorach s. 325-331