Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mediolingwistyka : teoria - metodologia - idea Bogusław Skowronek s. 15-26
Nowe media a nowe gatunki - wstępna charakterystyka genologiczna internetowego forum dyskusyjnego Alina Naruszewicz-Duchlińska s. 27-38
O internetowych wersjach zapowiedzi dziennikarskich Maria Wojtak s. 39-56
Higiena werbalna na portalu Feminoteka.pl Magdalena Steciąg s. 57-69
Sport w mediasferze z perspektywy lingwisty Iwona Loewe s. 71-91
O «nowej nowej» poezji do «nowej» poezji z powrotem Anna Kałuża s. 95-109
Awangardowa cyberpoezja? Alina Świeściak s. 111-123
Opowieść transmedialna - znak naszych czasów Magdalena Baczkowska s. 125-137
Reportaż "skonwergowany" : "Dzienniki kołymskie" J. Hugo-Badera jako hybryda medialna Katarzyna Frukacz s. 139-153
Literatura gatunkowa w internecie, czyli między informowaniem a budowaniem wspólnoty fanów : na przykładzie portali kryminalnych Bernadetta Darska s. 155-165
Edukacja dziennikarska, edukacja medialna, edukacja kompetencji informacyjnych Igor Borkowski s. 169-183
Cyfrowe strategie badań i edukacji humanistycznej Aleksandra Dziak s. 185-204
Nowe technologie na lekcjach języka polskiego Agnieszka Handzel s. 205-217
Drama «online» jako sposób na aktywne poznawanie lektur w cyfrowym świecie Agnieszka Kulig s. 219-230
Uczenie się i nauczanie słownictwa języka polskiego za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych : stan realizacji projektu "Polish Your Polish Kris Van Heuckelom Sandra Toffel s. 231-247
U początków historii filmu interaktywnego (Jeffrey Shaw - Luc Courchesne - Grahame Weinbren) Ryszard W. Kluszczyński s. 251-259
Od teatru do telewizji i internetu : rzecz o Teatrze Telewizji Agata Rudzińska s. 261-277
Telewizja tematyczna w obliczu nowych mediów Aleksandra Kalisz s. 279-290
Poezja w epoce cyfrowej : wywiad z Jacques'em Donguy - rozmawia Franck Jedrzejewski Jacques Donguy Franck Jedrzejewski s. 293-306
"Bardziej medialne są kościoły niż gazety, które się rozproszyły" : z profesorem Jerzym Mikułowskim Pomorskim rozmawia Magdalena Ślawska Jerzy Mikułowski Pomorski Magdalena Ślawska s. 307-315
Opisać świat "nieprzedstawialny" z perspektywy kogoś, kto sam do niego należy : wywiad z Bartoszem Żurawieckim - rozmawia Giorgi Beburishvili Giorgi Beburishvili Bartosz Żurawiecki s. 317-322
Norma językowa w prasie polskojęzycznej na Ukrainie : (wybrane aspekty) Ałła Krawczuk s. 325-354
«Mętlarz», «kręciciel», «zamięsiciel» - wokół leksemu "mąciwoda" i jego synonimów Beata Kiszka s. 355-376
"Ferdydurke", czyli studium nad Formą - o kłopotach w recepcji Gombrowiczowskiego dzieła i o recepcie na prawidłowe jego odczytanie Agnieszka Urbańska s. 377-394
Oswajanie nowych perspektyw Agnieszka Nęcka Urszula Pawlicka (aut. dzieła rec.) s. 397-403
Odkrywanie obrazu (w dobie audiowizualności) Paweł Sarna Agnieszka Kampka (aut. dzieła rec.) s. 405-409
"Opowiadania potoczne w świetle genologii lingwistycznej", Katarzyna Wyrwas, Katowice 2014 : [recenzja] Aleksandra Zok-Smoła Katarzyna Wyrwas (aut. dzieła rec.) s. 411-415
Rozważania na temat rozprawy "Kształtowanie się nazw owadów w języku polskim" Danuta Ostaszewska Marcin Maciołek (aut. dzieła rec.) s. 417-425
Pavol Winczer (1935-2014) - znakomity komparatysta i polonista Krzysztof Krasuski s. 429-433
Noty o autorach s. 435-440