Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prescriptum s. 13-14
Prescriptum [English] s. 15
Humanizm europejski a świadomość narodowa : przemyślenia literaturoznawcy Rolf Fieguth s. 19-28
Polska literatura w świetle współczesnej komparatystyki europejskiej Maria Delaperrière s. 29-39
Polskość i europejskość w świadomości młodej prozy polskiej po 1989 roku Irina Adelgejm s. 41-58
Teksty polskie w kontekstach pozapolonistycznych Tokimasa Sekiguchi s. 59-68
Źródła polonofilstwa Konstantego Balmonta : (na materiale powieści autobiograficznej "Pod nowym księżycem") Olga Cybienko Olga Leszkowa (tłum.) s. 69-77
Fenomen kreacyjny pogranicza : efekty pograniczności w biografiach twórczych, historii i geografii literatury Margreta Grigorowa s. 79-91
Polski dyskurs prywatności Małgorzata Kita s. 93-103
Gwałt w prozie Włodzimierza Odojewskiego Monika ładoń s. 107-125
Romans z Balladyną Lidia Romaniszyn-Ziomek s. 127-137
Opowieści reportażowe Mariusza Szczygła : na podstawie książki "Gottland" Marek Bernacki s. 139-152
Między literackością a podmiotowością : nowy wymiar "skażenia" polskiego reportażu : (na przykładzie "Zapisków na biletach" Michała Olszewskiego) Katarzyna Frukacz s. 153-166
Bruno Schulz w Drohobyczu : z dr Wierą Meniok, kierownik Polonistycznego Centrum Naukowo-Informacyjnego im. Igora Menioka oraz dyrektorką Festiwalu Brunona Schulza rozmawiała Zoriana Buń Zoriana Buń Wiera Meniok s. 169-174
Półka literacka 2012 Agnieszka Nęcka s. 177-198
Filmowa półka sezonu 2012 Agnieszka Tambor s. 199-212
Poza zasadą autonomii Przemysław Czapliński Dariusz Nowacki (aut. dzieła rec.) s. 215-229
Nowy podręcznik leksykologii i kultury języka dla polonistów ukraińskich: potrzebny i wartościowy Małgorzata Kita Ałła Krawczuk (aut. dzieła rec.) s. 231-236
Zagrobnie o Choromańskim Marian Kisiel Maciej Chowaniak (aut. dzieła rec.) Barbara Gutkowska (aut. dzieła rec.) s. 237-242
Dziennik jako dar Elżbieta Dutka Julia Hartwig (aut. dzieła rec.) s. 243-250
Dwie strony świata, czyli wspomnienia z podróży w jednym kierunku Aleksandra Zug Mirosław Maciorowski (aut. dzieła rec.) s. 251-257
W domowym kręgu Mirona Agnieszka Nęcka Miron Białoszewski (aut. dzieła rec.) Tadeusz Sobolewski (aut. dzieła rec.) s. 259-264
"Polonistyka wobec wyzwań współczesności" : V Kongres Polonistyki Zagranicznej, Opole, 10-13 lipca 2012 r. Marzena Makuchowska s. 267-274
"Nauczanie kultury i języka polskiego jako obcego w Polsce i na świecie. Sukcesu, problemy, wyzwania" : sprawozdanie z konferencji dydaktyczno-naukowej, Gniezno 13-15 IX 2012 r. Anna Roter-Bourkane Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz s. 275-281
Konferencja "70 lat współczesnej polszczyzny. Zjawiska, procesy, tendencje", 7-8 września 2012 r., Kazimierz Dolny Anna Dunin-Dudkowska s. 283-289
V Międzynarodowy Festiwal Brunona Schulza w Drohobyczu Zoriana Buń s. 291-295
Pamięci Wiktora Aleksandrowicza Choriewa Olga Cybienko s. 299-303
Noty o autorach s. 305-309