Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Między kanonem literackim a kulturą zwielokrotnioną Maria Delaperriere s. 11-22
Dzieje tłumaczeń, czyli o historii, której nie ma Jerzy Święch s. 23-30
Języki pisarzy polskich i dwukulturowych, czyli na ile literatura polska była i jest wielokulturowa Marta Skwara s. 31-46
Z innej perspektywy : Anglicy w oczach polskich „kolonizatorów” : na przykładzie Angoli Ewy Winnickiej Jolanta Pasterska s. 47-58
Polska i Polacy w poezji autorów piszących po polsku w Izraelu Sławomir Jacek Żurek s. 59-75
Zobaczyć więcej świata: polonistyki transatlantyckiej szanse i wyzwania Henryk Siewierski s. 77-83
Próba apologii badań nad recepcją literacką Petar Bunjak s. 85-95
Recepcja poezji Wisławy Szymborskiej w Korei – część druga Sungeun Choi s. 97-111
Zrobić innym trochę miejsca koło siebie : wyzwania uniwersyteckiej dydaktyki polonistycznej: między presją a misją Anna Janus-Sitarz s. 113-123
Partykularne i uniwersalne w literaturach narodowych Michał Masłowski s. 125-134
Wielonurtowość polonistycznych badań językoznawczych : próba typologii Magdalena Pastuchowa s. 135-144
Wielojęzyczna Polska – język romski w kontakcie z polszczyzną Anna Maria Meyer s. 145-155
Srebrny ekran i paryski bruk : filmowe portrety polskich emigrantów w produkcjach zagranicznych i międzynarodowych (1976–2011) Kris van Heuckelom s. 157-168
Recepcja literatury polskiej w Chinach: teoria i dzieje Li Yinan s. 171-185
„Przynależność do narodu kompletnie pozbawionego znaczenia” : Soren Gauger jako polski pisarz z Kanady Piotr Marecki s. 187-198
Rzeczy jako źródło pamięci ostatecznego : na przykładzie Kampucza, godzina zero Zbigniewa Domarańczyka Bernadetta Darska s. 199-212
Porównywanie w glottodydaktyce polonistycznej Agata Szybura Przemysław E. Gębal (aut. dzieła rec.) s. 215-220
Śląski mikrokosmos lęku i trwogi Elżbieta Dutka Szczepan Twardoch (aut. dzieła rec.) s. 221-230
Literatura szyta na miarę Natalia Żórawska Jerzy Jastrzębski (aut. dzieła rec.) s. 231-234
Literatura jako najważniejszy składnik kultury Emilia Wilk Ryszard Koziołek (aut. dzieła rec.) s. 235-239
Noty o autorach s. 241-246