Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polski i słowacki model grzeczności w ujęciu socjolingwistycznym : (na przykładzie formuł początkowych i końcowych) Gabriela Olchowa s. 15-25
Pop(lingwo)kultura - lingwistyka kontaktowa jako kolaż dyscyplin Wojciech Hofmański s. 27-44
Bardziej martwa czy bardziej znana - teksty prasowe związane ze śmiercią Anny Przybylskiej Ivana Dobrotová Michał Hanczakowski s. 45-57
Rozporządzenia językowe Józefa II dla Galicji (1780-1790) Dmitrij Timofejew s. 59-72
Jak poznałem Pałac Kultury albo mała refleksja nad twórczością Tadeusza Konwickiego (1926-2015) Peter Káša s. 73-80
Europa Środkowa: kryzys koncepcji i terminu, resztki nadziei Ivo Pospíšil Karolina Pospiszil (tłum.) s. 81-95
Studia polonistyczne na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie Joanna Ciesielska Kinga Wawrzyniak s. 99-104
Historia polonistyki na Uniwersytecie Macieja Bela w Bańskiej Bystrzycy Anita Račáková s. 105-111
Polonistyka w Preszowie na Słowacji - historia i współczesność Marta Vojteková s. 113-117
Polonistyka na Uniwersytecie Karola w Pradze - historia i współczesność Renata Rusin Dybalska s. 119-126
Zakład Polonistyki Uniwersytetu Ostrawskiego - działalność naukowo-dydaktyczna Jiří Muryc Jana Raclavská s. 127-130
Filologia polska oraz studia doktoranckie na kierunku porównawcza filologia słowiańska w latach 2003-2015 w Ołomuńcu Marie Sobotková s. 131-140
Studia filologiczno-areałowe i areał Europy Środkowej w Instytucie Slawistyki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Masaryka w Brnie Ivo Pospíšil Karolina Pospiszil (tłum.) s. 141-149
Projekty realizowane przez Sekcję Filologii Polskiej Katedry Slawistyki Uniwersytetu im. Palackiego w Ołomuńcu Ivana Dobrotová Michał Hanczakowski s. 151-160
Z zagadnień badawczych ostrawskiej polonistyki : (na przykładzie działalności naukowej doc. PaedDr. Jany Raclavskiej, Ph.D.) Jiří Muryc s. 161-169
Możliwość pracy naukowej na pograniczu - na przykładzie badań środowiska kościelnego Tereza Ondruszová s. 171-177
Technika teatru w teatrze w wybranych baletowych konkretyzacjach Monika Ziemba s. 181-189
Od wykluczonej namiętności do namiętności wykluczenia w opowiadaniu "Niby gaj" Jerzego Andrzejewskiego Łukasz Wróblewski s. 191-199
Tożsamość i wolność w perspektywie postkolonializmu w "Mimesis" Pawła Huellego Ewelina Palian-Kobiela s. 201-208
"Cierpiąca pałuba", czyli rozważania Brunona Schulza i Heinricha Kleista o materii Ekaterina Nikitina s. 209-219
«Non verba, sed amicitia» - polsko-węgierskie słowa Feliksa Netza Zbigniew Kadłubek s. 223-233
Półka filmowa 2014 Agnieszka Tambor s. 237-247
Półka literacka 2014 Agnieszka Nęcka s. 249-264
Wydarzenie literackie: Leminski osobny Władysław T. Miodunka Piotr Kilanowski (aut. dzieła rec.) Paulo Leminski (aut. dzieła rec.) Konrad Szcześniak (aut. dzieła rec.) s. 267-273
Przechadzka po lesie (niekoniecznie fikcji) Magdalena Bąk Anna Kronenberg (aut. dzieła rec.) s. 275-279
Wędrujące pojęcie, czyli geopoetyka w teorii i w praktyce Elżbieta Dutka Elżbieta Rybicka (aut. dzieła rec.) s. 281-287
Lektury odnowione i przeżyte na nowo, czyli o powinnościach krytyka Jolanta Pasterska Marian Kisiel (aut. dzieła rec.) s. 289-295
Obrady Sejmu Wielkiego z perspektywy językoznawczej Bogdan Walczak Małgorzata Dawidziak-Kładoczna (aut. dzieła rec.) s. 297-299
Pierwsza historia polonistyki zagranicznej Władysław T. Miodunka Michala Benešová (aut. dzieła rec.) Renata Rusin Dybalska (aut. dzieła rec.) Lucie Zakopalová (aut. dzieła rec.) s. 301-306
Noty o autorach s. 307-314