Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Badania eksperymentalne w zakresie semantyki języka naturalnego. Przyczynek do dyskusji nad realnością psychologiczną hipotez lingwistycznych Tomasz Nowak s. 11-26
Odwleka spotkanie czy tylko je oddala? O sposobach konceptualizowania zmiany terminu na późniejszy Karolina Lisczyk s. 27-39
'Ponieważem się już obiecał...' Ruchome końcówki czasownika w czasie przeszłym Anna Dąbrowska s. 41-51
Niektóre „akademickie” pluralia tantum – semantyka, pragmatyka, struktura Jolanta Tambor s. 53-69
Współczesne ujęcia kategorii rodzaju gramatycznego w polszczyźnie a praktyka (glotto)dydaktyczna – wprowadzenie Anna Seretny Wiesław Tomasz Stefańczyk s. 71-85
Ekonomiczność innowacji składniowych w kontekście normy językowej Ewa Kołodziejek s. 87-98
Macedoński imiesłów nieodmienny a polski imiesłów przysłówkowy uprzedni. Czy brak symetrii formalnej stanowi przeszkodę w przekładzie? Natalia Łukomska s. 99-116
Wpływ polszczyzny na wariantywność morfosyntaktyczną w łemkowszczyźnie – forma przypadkowa rzeczownika w funkcji orzecznika Jan Patrick Zeller s. 117-127
Wyznaczniki śląskości dawnych i współczesnych nazwisk mieszkańców Górnego Śląska Barbara Mitrenga s. 129-145
Diagnoza i postępowanie logopedyczne w nauczaniu języka polskiego jako obcego Maria Czempka-Wiewióra Karolina Graboń s. 147-161
Diagnoza i postępowanie logopedyczne w nauczaniu języka polskiego jako obcego Maria Czempka-Wiewióra Karolina Graboń s. 147-161
Ideologia płci w jednojęzycznych słownikach języka polskiego Dennis Scheller-Boltz Scheller-Boltz s. 163-177
Kidult (nie tylko) językowy Anna Wileczek s. 179-196
Promieniowanie K (komputerowe), czyli o oddziaływaniu rzeczywistości informatycznej na polszczyznę Marcin Maciołek s. 197-211
O roli bohatera w kreowaniu wywiadu prasowego (na przykładzie rozmów ze Sławomirem Mrożkiem) Magdalena Ślawska s. 213-229
„Silezjologiczna eseistyka...”? „Śląska szkoła eseju”? Refleksje wokół książki Mariusza Jochemczyka Wobec tradycji. Śląskie szkice oikologiczne Elżbieta Dutka s. 233-242
„Jest nas coraz więcej i coraz więcej będzie nas umierać”. O Grochowie Andrzeja Stasiuka Natalia Żórawska s. 243-257
Sztuczne raje prawdopodobieństwa. O funkcjach negowania w wierszu pt. Dworzec Wisławy Szymborskiej i jego angielskim przekładzie autorstwa Stanisława Barańczaka i Clare Cavanagh Anna Stanisz s. 259-271
Półka filmowa 2016 (i trochę 2017) Agnieszka Tambor s. 275-288
Półka literacka 2016 Agnieszka Nęcka s. 289-302
Postpamięciowy dyskurs w literaturze dla dzieci i młodzieży. Recenzja książki Małgorzaty Wójcik-Dudek W(y)czytać Zagładę. Praktyki postpamięci w polskiej literaturze XXI wieku dla dzieci i młodzieży Magdalena Ochwat Małgorzata Wójcik-Dudek (aut. dzieła rec.) s. 305-313
VI Światowy Kongres Polonistów: Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy. Badania inter- i transdyscyplinarne Agnieszka Tambor Jolanta Tambor s. 317-327
Noty o autorach s. 329-336