Znaleziono 1 artykuł

Adriana Kowaczewa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Koncepcja przekładu artystycznego Dory Gabe i jej odzwierciedlenie w korespondencji z Anną Kamieńską Adriana Kowaczewa s. 257-273