Tytuł Rocznik Kolbuszowski
ISSN 0860-4584
Wydawca Regionalne Towarzystwo Kultury im. J. M. Goslara w Kolbuszowej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Rocznik Kolbuszowski
2013, Tom 13

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Sławomir Zych s. 3
Jan Marian Włodek z Dąbrowicy – powroty Grażyna Bołcun s. 7-29
Duchowieństwo parafii w Sędziszowie Małopolskim w latach 1930-1980 Marek Dyło s. 31-56
Pałac z orłem – Werynia Izabela Fac s. 57-65
Wizytacja dziekańska dekanatu kolbuszowskiego za rok 1926 Krzysztof Haptaś s. 67-70
Kilka informacji zaczerpniętych z cmolaskich akt metrykalnych z okresu staropolskiego i próba ich konfrontacji z niektórymi ustaleniami dotyczącymi dziejów Kolbuszowszczyzny Wojciech Mroczka s. 71-86
Ruch Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie” Zarys genezy i rozwoju działalności społeczno-religijnej w Rzeszowie Arkadiusz J. Nowakiewicz s. 87-96
Stan parafii Kolbuszowa u schyłku XVII wieku w świetle wizytacji biskupiej z roku 1676 Robert Sawa s. 97-102
Fundacja mszalna pamięci ks. Stanisława Nyrkowskiego Bartosz Walicki s. 103-114
Bractwa kościelne w parafii sokołowskiej w okresie międzywojennym Bartosz Walicki s. 115-147
Kwestia przejścia na emeryturę bp. Piotra Gołębiowskiego, administratora apostolskiego diecezji sandomierskiej Albert Warso s. 149-170
Ks. Michał Dobrzański (1916-1967) Ewa Kłeczek-Walicka s. 173-188
Ks. prałat Adam Sudoł (1920-2012) Wojciech Mroczka s. 189-196
Konferencja maryjna w Ostrowach Tuszowskich Ewa Kłeczek-Walicka s. 199-205
Nagroda im. dr. Kazimierza Skowrońskiego dla dr Grażyny Bołcun z domu Kowalskiej Bartosz Walicki s. 207-208
Laudacja dla dr Grażyny Bołcun – laureatki Nagrody im. Dr. Kazimierza Skowrońskiego Jerzy Majka s. 209-213
"Zarys historii bursy gimnazjalnej im. ks. Stanisława Konarskiego w Mielcu", Krzysztof Haptaś, Mielec 2012 : [recenzja] Agnieszka Bor Krzysztof Haptaś (aut. dzieła rec.) s. 217-218
"Zarys historii parafii pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu", Krzysztof Haptaś, Piotr Miodunka, Mielec 2011 : [recenzja] Agnieszka Bor Krzysztof Haptaś (aut. dzieła rec.) Piotr Miodunka (aut. dzieła rec.) s. 219-220
"Początki dziejów parafii Raniżów i jej filii Spie (XIV-XIX w.)", L.J. Rosół, Raniżów 2012 : [recenzja] Katarzyna Geryn L.J. Rosół (aut. dzieła rec.) s. 221-225
O zbiorze "Na strunach mojej duszy..." Marii Reyówny Joanna Kwiecień Maria Reyówna (aut. dzieła rec.) s. 227-231
<<„Jadernówka” – muzeum mieleckiej fotografii>>, red. Jerzy Skrzypczak, Mielec 2011 : [recenzja] Paweł Michno Jerzy Skrzypczak (aut. dzieła rec.) s. 233-236
"Z historii mieleckiej fotografii 1869-1989", Janusz Halisz, Mielec 2010 " [recenzja] Paweł Michno Janusz Halisz (aut. dzieła rec.) s. 237-239
"Zarys dziejów parafii w Ostrowach Tuszowskich", Sławomir Zych, Kolbuszowa 2012 : [recenzja] Marcin Nabożny Sławomir Zych (aut. dzieła rec.) s. 241-244
"Tajemnice Blizny : wywiad Armii Krajowej w walce z rakietami V-2", red. Rafał Wnuk, Robert Zapart, Gdańsk 2012 : [recenzja] Szymon Pacyna Rafał Wnuk (aut. dzieła rec.) Robert Zapart (aut. dzieła rec.) s. 245-248
"Wilki 1914-1944", Zofia Rachfałowa, Kolbuszowa 2009 : [recenzja] Agnieszka Pokryszka Zofia Rachfałowa (aut. dzieła rec.) s. 249-252
Wspólnie odrobiona lekcja... Ewelina Zarosa Jacek Puchla (aut. dzieła rec.) s. 253-256
Rada Naukowa "Rocznika Kolbuszowskiego" : sylwetki s. 257-260