Znaleziono 14 artykułów

Krzysztof Haptaś

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wizytacja dziekańska dekanatu kolbuszowskiego z roku 1922 Krzysztof Haptaś s. 43-49
Nieznane prace malarskie Wiktora Puszczyńskiego w kościołach Kolbuszowszczyzny : lata 80. XIX w. Krzysztof Haptaś s. 51-56
Wizytacja dziekańska dekanatu kolbuszowskiego z roku 1918 Krzysztof Haptaś s. 53-58
Wizytacja dziekańska dekanatu kolbuszowskiego za rok 1926 Krzysztof Haptaś s. 67-70
Wizytacja dziekańska parafii kolbuszowskiej z 12 lutego 1878 r. Krzysztof Haptaś s. 75-81
Życiorys proboszcza kolbuszowskiego ks. Ludwika Ruczki, opublikowany po jego śmierci na łamach krakowskiego dziennika „Czas” (2 XII 1896 r.) Krzysztof Haptaś s. 83-89
"Zarys historii bursy gimnazjalnej im. ks. Stanisława Konarskiego w Mielcu", Krzysztof Haptaś, Mielec 2012 : [recenzja] Agnieszka Bor Krzysztof Haptaś (aut. dzieła rec.) s. 217-218
"Zarys historii parafii pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu", Krzysztof Haptaś, Piotr Miodunka, Mielec 2011 : [recenzja] Agnieszka Bor Krzysztof Haptaś (aut. dzieła rec.) Piotr Miodunka (aut. dzieła rec.) s. 219-220
Biblioteka parafialna w Osieku Jasielskim w okresie staropolskim : do roku 1748 Krzysztof Haptaś s. 233-244
Zgłobień : Wieś i parafi„a na łamach tygodnika „Głos Rzeszowski” w latach 1897-1920 Krzysztof Haptaś s. 277-285
Bibliografia zawartości "Rocznika Kolbuszowskiego" za lata 2011-2015 : numery 11-15 Krzysztof Haptaś s. 319-332
"Duchowieństwo diecezji krakowskiej w XVIII wieku : studium prozopograficzne", Jan Szczepaniak, Kraków 2010 : [recenzja] Krzysztof Haptaś Jan Szczepaniak (aut. dzieła rec.) s. 383-390
Bibliografia zawartości „Rocznika Kolbuszowskiego” za lata 1986-2010 (numery 1-10) Krzysztof Haptaś s. 439-450
"Ksiądz Franciszek Miklasiński (1870-1928)", Krzysztof Haptaś, Kolbuszowa 2016 : [recenzja] Artur Hamryszczak Krzysztof Haptaś (aut. dzieła rec.) s. 471-473