Tytuł Rocznik Kolbuszowski
ISSN 0860-4584
Wydawca Regionalne Towarzystwo Kultury im. J. M. Goslara w Kolbuszowej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Rocznik Kolbuszowski
1994, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp s. 5
Wspomnienia Kazimierz Żak s. 9-28
Przeżycia z okresu I wojny światowej Kazimierz Józef Dudziński s. 29-34
Wspomnienia z lat dziecinnych Józef Augustynowicz s. 35-42
Moje wspomnienia Józef Lenart s. 43-54
Wstęp Halina Dudzińska s. 57-67
Legioniści z powiatu kolbuszowskiego i powiatowy ruch legionowy z lat 1914-1917 Halina Dudzińska s. 69-87
Wspomnienia legionistów : Jan Stanisław Korzeniowski Halina Dudzińska s. 88-91
Wspomnienia legionistów : Paweł Puzio Halina Dudzińska s. 92-93
Biogramy : Aneks nr 1. Halina Dudzińska s. 94-96
Biogramy : Aneks nr 2. Halina Dudzińska s. 96-99
Biogramy : Aneks nr 3. : Członkowie oddziału Sokołów, ochotników z Kolbuszowej do Legionu Wschodniego Halina Dudzińska s. 100-103
Biogramy : Aneks nr 4. : Członkowie strzeleckiego oddziału Jakuba Darochy z Sokołowa Małopolskiego, legioniści I Brygady Halina Dudzińska s. 104-109
Kolbuszowa i kolbuszowianie w okresie narodzin II Rzeczpospolitej Polskiej i walki o ustalenie jej granic Halina Dudzińska s. 112-141
Kolbuszowa i kolbuszowianie w fotografii Halina Dudzińska s. 143-183
Życie kulturalne w Kolbuszowej w okresie międzywojennym (1918-1939) Józef Sudoł s. 187-194
Sylwetki artystów - malarzy pochodzących z Kolbuszowej Jan Tadeusz Januszewski (1880-1967) Zbigniew Wawszczak s. 195-210
Sylwetki artystów - malarzy pochodzących z Kolbuszowej Tadeusz Sylwester Jęczmieniowski (1901-1982) Zbigniew Wawszczak s. 211-220
Spis ilustracji do pracy o Janie Januszewskim i Tadeuszu Jęczmieniowskim Zbigniew Wawszczak s. 221
Polityka okupanta hitlerowskiego w stosunku do społeczeństwa polskiego w powiecie kolbuszowskim w latach 1939-1944 Marian Piórek s. 225-239
Wypis z księgi adresowej Polski dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, wydanej przez Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej w Warszawie w 1929 r. Halina Dudzińska s. 243-246
Z dziejów wsi Lipnica w dobie autonomii galicyjskiej s. 247-258