Znaleziono 24 artykuły

Bartosz Walicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Fundacja mszalna pamięci ks. Stanisława Nyrkowskiego Bartosz Walicki s. 103-114
Bractwa kościelne w parafii sokołowskiej w okresie międzywojennym Bartosz Walicki s. 115-147
Działalność władz powiatu kolbuszowskiego w roku 1872 na podstawie "Wiadomości statystycznych o stosunkach krajowych" Bartosz Walicki s. 121-141
Peregrynacje w parafii sokołowskiej na przełomie wieków XX i XXI Bartosz Walicki s. 137-172
Ks. Sylwester Bazylski (1888-1936) Bartosz Walicki s. 139-149
Wygląd i wyposażenie kościołów w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Sokołowie w świetle wizytacji biskupa Wacława Hieronima Sierakowskiego Bartosz Walicki s. 143-163
Nagroda im. dr. Kazimierza Skowrońskiego dla dr Grażyny Bołcun z domu Kowalskiej Bartosz Walicki s. 207-208
Odczyty i prelekcje w Sokołowie – przejaw kultury przełomu XIX i XX wieku Bartosz Walicki s. 227-236
"Dzieje parafii Trójcy Przenajświętszej w Głogowie Małopolskim w latach 1946-2006", Barbara Bąk, Kraków 2011 : [recenzja] Bartosz Walicki Barbara Bąk (aut. dzieła rec.) s. 267-272
Wikariusze parafii w Sokołowie Małopolskim na początku XX wieku (1900-1918) Bartosz Walicki s. 271-326
Syn ziemi mazurskiej : ks. Stanisław Sondej : 1902-1982 Bartosz Walicki s. 295-318
Działalność duszpasterska ks. Wincentego Boczara Bartosz Walicki Sławomir Zych s. 321-334
Związek Katolicko-Społeczny w dekanacie głogowskim Bartosz Walicki s. 327-366
Kapłańskie powołania w parafi„i pw. św. Andrzeja w Zgłobniu na przestrzeni jej dziejów Ewa Kłeczek-Walicka Bartosz Walicki s. 335-355
Ks. Władysław Wilk (1926-1983) : przyczynek do biografii Bartosz Walicki Sławomir Zych s. 363-372
Wspomnienie o ks. Mieczysławie Zarychu (1931-2012) Bartosz Walicki s. 373-379
"Józef Batory (1914-1951) : osoba i pamięć", Sławomir Zych, Bartosz Walicki, Kolbuszowa – Werynia 2014 : [recenzja] Łukasz Ożóg Bartosz Walicki (aut. dzieła rec.) Sławomir Zych (aut. dzieła rec.) s. 375-377
"Historie z tatarskich stron : materiały do dziejów ziemi sokołowskiej", Bartosz Walicki, Sokołów Małopolski 2013 : [recenzja] Piotr Ożóg Bartosz Walicki (aut. dzieła rec.) s. 379-381
"Postacie sokołowskiej ziemi : szkice biograficzne", red. Bartosz Walicki, Sokołów Małopolski 2013 : [recenzja] Piotr Ożóg Bartosz Walicki (aut. dzieła rec.) s. 383-385
"Duszpasterze Polonii i Polaków za granicą : słownik biograficzny", Józef Szymański, Lublin 2010 : [recenzja] Bartosz Walicki Józef Szymański (aut. dzieła rec.) s. 429-431
"Madonna z Puszczy : Sanktuarium Matki Bożej Patronki Leśników, Pani Ziemi Kolbuszowskiej w Ostrowach Tuszowskich", red. Edward Gigilewicz, Waldemar Pałęcki, Sławomir Zych, Kolbuszowa 2012 : [recenzja] Bartosz Walicki Edward Gigilewicz (aut. dzieła rec.) Waldemar Pałęcki (aut. dzieła rec.) Sławomir Zych (aut. dzieła rec.) s. 433-435
"W kręgu badań nad Polonią i duszpasterstwem polonijnym : istota i metodologia", red. Sławomir Zych, Bartosz Walicki, Lublin-Sokołów Małopolski 2015 : [recenzja] Piotr Ożóg Bartosz Walicki Sławomir Zych s. 483-487
"Dobre drzewo rodzi dobre owoce... Zarys dziejów parafii rzymskokatolickiej w Rozborzu Okrągłym", Edward Białogłowski, Sławomir Zych, Rzeszów 2015 : [recenzja] Bartosz Walicki Edward Białogłowski (aut. dzieła rec.) Sławomir Zych (aut. dzieła rec.) s. 505-506
"Diecezja Przemyska w połowie XVI wieku", Tadeusz Śliwa, Przemyśl 2015 : [recenzja] Bartosz Walicki Tadeusz Śliwa s. 507-509