Tytuł Rocznik Kolbuszowski
ISSN 0860-4584
Wydawca Regionalne Towarzystwo Kultury im. J. M. Goslara w Kolbuszowej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Rocznik Kolbuszowski
2011, Tom 11

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Sławomir Zych s. 3
Poezja antidotum na ludzkie lęki : na podstawie "Znaków ufności" ks. Jana Twardowskiego Zbigniew Lenart s. 7-15
Ignacy Sewer Maciejowski w środowisku artystycznym Krakowa Alina Ziętek-Salwik s. 17-63
Parafia Trzęsówka : zarys historyczny Józef Grabiec s. 65-82
Życiorys proboszcza kolbuszowskiego ks. Ludwika Ruczki, opublikowany po jego śmierci na łamach krakowskiego dziennika „Czas” (2 XII 1896 r.) Krzysztof Haptaś s. 83-89
Wikariusz trzęsowskiej owczarni Marcin Nabożny s. 91-96
Ks. Leon Pastor (1846-1912) Zbigniew Pałka s. 97-106
Egzemplarz Statutów gnieźnieńskich Jana Łaskiego odnaleziony w zbiorach parafii kolegiackiej Wszystkich Świętych w Kolbuszowej - opracowanie bibliologiczne Agnieszka Przywara s. 107-119
Działalność władz powiatu kolbuszowskiego w roku 1872 na podstawie "Wiadomości statystycznych o stosunkach krajowych" Bartosz Walicki s. 121-141
Wygląd i wyposażenie kościołów w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Sokołowie w świetle wizytacji biskupa Wacława Hieronima Sierakowskiego Bartosz Walicki s. 143-163
Zarys demografii parafii Niwiska w latach 1918-1945 Antoni Więch s. 165-195
Dyskusja wokół struktury kapelańskiej w Obwodzie ZWZ-AK Kolbuszowa. Przyczynek do działalności duszpasterstwa wojskowego na Rzeszowszczyźnie w okresie II wojny światowej Robert Zapart s. 197-213
Wsparcie duchowieństwa dla działalności polskiego wywiadu rozpracowującego niemieckie próby z bronią „V” na poligonie w Bliźnie w okresie II wojny światowej Robert Zapart s. 215-224
Mikrohistoria w historiografii : publikacje o Kolbuszowej przyczynkiem do makrohistorii Marcin Nabożny s. 227-234
"Poligon Werhmachtu „Południe” 1940-1944", Tomasz Sudoł, Rzeszów 2009 : [recenzja] Grażyna Bołcun Tomasz Sudoł (aut. dzieła rec.) s. 235-240
"Bractwa cerkiewne w eparchii przemyskiej w XVII i XVIII wieku", Beata Lorens, Rzeszów 2005 : [recenzja] Bożena Modzelewska Beata Lorens (aut. dzieła rec.) s. 241-248
"Duszpasterze i duszpasterstwo w parafii Lubla w latach 1939-1945", Marcin Nabożny, Lubla 2008 : [recenzja] Wojciech Mroczka Marcin Nabożny (aut. dzieła rec.) s. 249-250
"Leksykon Drewnianej Architektury Sakralnej Podkarpacia, t. I: A-Ł", red. Krzysztof Zieliński, Rzeszów 2011 : [recenzja] Marcin Nabożny Krzysztof Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 251-257
"Maria Regina : koronacje wizerunków maryjnych w II Rzeczypospolitej", red. A. Witkowska, Tarnów 2011 : [recenzja] Waldemar Pałęcki A. Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 259-262
"Szkoły parafialne na pograniczu polsko-ruskim (ukraińskim) w Galicji w latach 1772-1869", Roman Pelczar, Lublin 2009 : [recenzja] Marian Piórek Roman Pelczar (aut. dzieła rec.) s. 263-265
"Dzieje parafii Trójcy Przenajświętszej w Głogowie Małopolskim w latach 1946-2006", Barbara Bąk, Kraków 2011 : [recenzja] Bartosz Walicki Barbara Bąk (aut. dzieła rec.) s. 267-272
Przegląd bibliograficzny Daniel Kiper s. 273-275
500 lat parafii Wszystkich Świętych w Kolbuszowej : Obchody rocznicowe Ewa Kłeczek-Walicka s. 279-289
Pożegnanie Nadleśniczego Zygmunta Jurasza († 2010) Kazimierz Kriger s. 291-292
Rada Naukowa "Rocznika Kolbuszowskiego" : sylwetki s. 295-301