Tytuł Rocznik Kolbuszowski
ISSN 0860-4584
Wydawca Regionalne Towarzystwo Kultury im. J. M. Goslara w Kolbuszowej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 32
Rocznik Kolbuszowski
2015, Tom 15

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Sławomir Zych s. 3-4
Wyrzutnia pocisków rakietowych V1 i V2 w Bliźnie we wspomnieniach kpt. Józefa Rządzkiego ps. "Boryna" - komendanta obwodu AK Kolbuszowa "Kefir" : 1942-1945 Grażyna Bołcun s. 7-26
Akcja "Burza" naterenie Placówki AK Głogów Robert Borkowski s. 27-42
Wizytacja dziekańska dekanatu kolbuszowskiego z roku 1922 Krzysztof Haptaś s. 43-49
Ks. Jan Gut : 1951-2014 Ewa Kłeczek-Walicka s. 51-64
Kilka informacji do dziejów raniżowskiej parafii Wojciech Mroczka s. 65-76
O leśnikach z Kolbuszowszczyzny w XVIII i w pierwszej połowie XIX wieku w świetle niektórych źródeł historycznych Wojciech Mroczka s. 77-101
Ksiądz Józef Ozga (1952-2014) z Puszczy Sandomierskiej : ofiarny w posłudze duszpasterskiej pierwszy proboszcz nowej parafii Tyniowice koło miasta Pruchnika Józef Półćwiartek s. 103-110
Przywilej lokacyjny wsi Doblowa koło Ranizowa Robert Sawa s. 111-115
Nabożeństwa okresowe i okolicznościowe na początku XX wieku w parafii Kamień Marek Story s. 117-135
Organy w kościołach dekanatu raniżowskiego diecezji sandomierskiej : studium historyczno-instrumentoznawcze Andrzej Widak s. 137-164
Z Cmolasu na Dolny Śląsk : wspomnienia Stanisławy Żukowskiej Justyna Żukowska-Łyko s. 165-180
Historiografia Osieka Jasielskiego Katarzyna Geryn s. 183-192
Z drzewem w herbie : projekt herbu Osieka Jasielskiego na tle polskiej heraldyki samorządowej Edward Gigilewicz s. 193-215
Początki osadnictwa i chrześcijaństwa w regionie jasielskim Daniel Nowak s. 217-232
Biblioteka parafialna w Osieku Jasielskim w okresie staropolskim : do roku 1748 Krzysztof Haptaś s. 233-244
Ksiądz Władysław Purzycki (1842-1915) : w stulecie śmierci Rafał Białorucki Sławomir Wnęk s. 245-255
Obraz społeczności osieczan, osób związanych z księdzem Janem Jakielem oraz jego samego w "Liber Memorabilium" Agnieszka Pokryszka s. 257-280
Obraz I wojny światowej w "Liber Memorabilium" księdza Jana Jakiela Agnieszka Pokryszka s. 281-293
Syn ziemi mazurskiej : ks. Stanisław Sondej : 1902-1982 Bartosz Walicki s. 295-318
Rys biograficzny Księdza Bronisława Markiewicza Rafał Flak s. 321-331
Керівні кадри Дрогобицкої області у перші повоєнні роки : 1944-1950 Руслана Попп s. 333-344
Boguchwała od drugiej połowy XIX wieku : wybrane zagadnienia Sławomir Wnęk s. 345-377
Międzynarodowa konferencja "Polacy i ich duszpasterze we Francji po II wojnie światowej" Grzegorz Misiura s. 381-384
"Ksiądz Ludwik Ruczka : 1814-1896", Krzysztof Haptaś, Kolbuszowa 2014 : [recenzja] Rafał Białorucki s. 387-388
"25 lat pw. Trójcy Przenajświętszej w Mielcu", red. Zofia Stachowicz, Mielec 2012 : [recenzja] Katarzyna Geryn s. 389-393
"25 lat pw. Trójcy Przenajświętszej w Mielcu", red. Zofia Stachowicz, Mielec 2012 : [recenzja] Katarzyna Geryn Zofia Stachowicz (aut. dzieła rec.) s. 389-393
"Diecezja przemyska obrządku łacińskiego w warunkach okupacji niemieckiej i sowieckiej 1939-1944 Katarzyna Geryn S. Zych (aut. dzieła rec.) s. 395-398
"Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny w Kolbuszowej w okresie staropolskim", S. Zych, B. Walicki, Kolbuszowa 2013 : [recenzja] Katarzyna Geryn B. Walicki (aut. dzieła rec.) S. Zych (aut. dzieła rec.) s. 399-401
"Dzienne zapisy ze stanu wojennego w Polsce (13 XII 1981 - 22 VII 1983) : fragmenty obszernego pamiętnika z lat 1958-2012 profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego", Józef Półćwiartek, Przemyśl 2014 : [recenzja] Agnieszka Pokryszka Józef Półćwiartek s. 403-406
"Liber memorabilium parafii w Krościenku Wyżnym", Andrzej Nowina Ujejski, oprac. i wstępem opatrzył Piotr Rachwał, Krosno 2010 : [recenzja] Piotr Rachwał Marta Rozwadowska Andrzej Nowina Ujejski (aut. dzieła rec.) s. 407-409
"Wczoraj i dziś parafii pw. świętego Andrzeja Boboli w Nawsiu", Marcin Nabożny, Krosno 2015 : [recenzja] Artur Hamryszczak Marcin Nabożny s. 411-413