Tytuł Rocznik Kolbuszowski
ISSN 0860-4584
Wydawca Regionalne Towarzystwo Kultury im. J. M. Goslara w Kolbuszowej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 37
Rocznik Kolbuszowski
2005, Tom 8

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Barbara Szafraniec s. 9
Proces osadnictwa w południowo-zachodniej części Puszczy Sandomierskiej od XV-XVIII wieku (okolice Kolbuszowej) Marian Piórek s. 13-40
Zanim powstało miasto Kolbuszowa: chrzty, śluby, imiona i nazwiska mieszkańców parafii kolbuszowskiej w latach 1640-1700 Marian Piórek s. 41-137
Wspomnienie o kapitanie Władysławie Wiśniowskim Halina Dudzińska s. 141-160
Rodzina Pomorskich we wspomnieniach Halina Dudzińska s. 161-164
Wspomnienie o pani Jadwidze z Winiarskich Ozimkowej Halina Dudzińska s. 165-168
Oficerowie - Ofiary zbrodni katyńskiej Halina Dudzińska s. 169-177
Wspomnienia o drodze życiowej Franciszki z Chodorowskich Dudzińskiej Halina Dudzińska s. 178-185
Samorządowy powiat kolbuszowski w I kadencji (1999-2002) Zbigniew Lenart s. 187-229
Liceum Ogólnokształcące im. Janka Bytnara w Kolbuszowej na przełomie XX i XXI wieku (1999-2003) Jolanta Lenart s. 231-292
Spis nauczycieli pracujących w powiecie kolbuszowskim w roku 1924 Halina Dudzińska s. 293-297
Pięć lat Ośrodka Akademickiego w Weryni - Kolbuszowej (2000-2005) Zbigniew Lenart s. 298-310
Wstęp Barbara Szafraniec s. 313
Kolbuszowianie na przełomie XIX i XX wieku Ewa Kłeczek Anna Sitko s. 314-316
Walory przyrodniczo-historyczne powiatu kolbuszowskiego Barbara Kania-Dziedzic Helena Śpiewak s. 317-323
Czy znasz swój region? Halina Kubiak Robert Maciąg s. 324-326
Plan wycieczki rowerowej na trasie: Niwiska - Kamionka - Ocieka - Blizna - Niwiska Edward Dudziak Barbara Górka-Starzec s. 327-330
Jak to drzewiej bywało... : nasze rodzinne tradycje bożonarodzeniowe i karnawałowe Barbara Górka-Starzec s. 331-332
Śladami przeszłości po Nowej Dębie Anna Babula Beata Gajos Marzena Zięba s. 333-339
Kardynał Adam Kozłowiecki - zakonnik, więzień, misjonarz Anna Babula Beata Gajos Marzena Zięba s. 340-351
Struktura i działania ZWZ-AK w powiecie kolbuszowskim Halina Drałus Małgorzata Miąso s. 352-362
Nasze dziedzictwo - wycieczka po Raniżowie Stanisława Maciąg Małgorzata Pasierb Agnieszka Pustkowska Władysława Stój Renata Zawartka s. 363-366
Przydrożne kapliczki i krzyże w mojej miejscowości Stanisława Maciąg Małgorzata Pasierb Agnieszka Pustkowska Władysława Stój Renata Zawartka s. 367-369
Zwyczaje związane z odpustem parafialnym : święta kościelne w mojej miejscowości Władysława Stój s. 370-372
Osobliwości i zabytki naszej miejscowości - Werynia Bożena Janus Bożena Salach Agata Świętek s. 373-374
Historia i zabytki Cmolasu Anna Wilk s. 375-377
Ślady archeologiczne i dzieje osadnictwa regionu Anna Wilk s. 378-380
Zwyczaje i obrzędy związane z zapustami w mojej miejscowośúci dawniej i dziś Anna Matwijec Grażyna Wołowiec s. 381-384
Ciemna noc okupacji w powiecie kolbuszowskim - część I Grażyna Pałka Barbara Szafraniec s. 385-388
Ciemna noc okupacji w powiecie kolbuszowskim - część II Grażyna Pełka Barbara Szafraniec s. 389-392
Oni walczyli o wolność Grażyna Pełka Barbara Szafraniec s. 393-396
Pierwsze dni wolności : radość z wyzwolenia, czy ponowna okupacja? Grażyna Pełka Barbara Szafraniec s. 397-398
Sprawozdanie z czteroletniej kadencji Zarządu Regionalnego Towarzystwa Kultury im. J. M. Goslara w Kolbuszowej (IX 2001 - X 2005) s. 401-438
"Przezwiska i nazwiska mieszkańców parafii kolbuszowskiej w latach 1640-1700", Marian Piórek, [b.m] [b.r.] : [recenzja] Wojciech Mroczka Marian Piórek (aut. dzieła rec.) s. 439-441
"Przezwiska i nazwiska mieszkańców parafii kolbuszowskiej w latach 1640-1700", Marian Piórek, [b.m] [b.r.] : [recenzja] Słąwomir Zych Marian Piórek (aut. dzieła rec.) s. 442
"Meble Kolbuszowskie", Stefan Sienicki, Warszawa 1936 : [recenzja] Irena Swaczyna Stefan Sienicki (aut. dzieła rec.) s. 443-447
Droga życiowa Wiesławy Stawickiej (1924-2005) Halina Dudzińska s. 451-453