Tytuł Rocznik Kolbuszowski
ISSN 0860-4584
Wydawca Regionalne Towarzystwo Kultury im. J. M. Goslara w Kolbuszowej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Rocznik Kolbuszowski
2001, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Marian Piórek s. 5-6
Wspomnienia o wrześniu 1939 roku : w 60-tą rocznicę Halina Dudzińska s. 9-49
Wspomnienia Tadeusza Biesiadeckiego Antoni Stąpor s. 51-54
Wspomnienia Marii Gródeckiej, z domu Serwańskiej Antoni Stąpor s. 55
Wspomnienia Józefa Jadacha z czasów II wojny światowej Antoni Stąpor s. 57-58
Wspomnienia Barbary Krudysz s. 59-64
Wspomnienia Emilii Opalińskiej Antoni Stąpor s. 65-68
Wspomnienia Władysława Ozimka Antoni Stąpor s. 69-72
Wspomnienia Jana Stygi Antoni Stąpor s. 73-74
Wspomnienia Janiny Urban z września 1939 r. i z czasów okupacji Antoni Stąpor s. 75-77
Relacja Franciszka Serafina, ps. "Platon" z udziału w Akcji "Burza", w plutonie BCh pod dowództwem por. "Sulimy" s. 79-81
Wspomnienia Władysława Puzio s. 83-93
Moje wspomnienia Adam Nowak s. 97-140
Wspomnienie z deportacji do ZSRR z lat 1940-1946 Józef Maziar s. 141-144
Wspomnienie z deportacji do ZSRR (1944-1946) Maria Skowrońska-Klinke s. 145-155
Wspomnienie z pobytu w łagrach Związku Radzieckiego w latach 1944-1946 Antoni Magda s. 157-170
Rodzina Bytnarów Halina Dudzińska s. 173-181
Moja rodzinna ulica - kolbuszowskie Nowe Miasto w początkach obecnego stulecia Zdzisława Józefa Rechul-Bytnar s. 183-207
Zarys działalności Ludowego Zespołu Sportowego "Werynianka" w latach 1946 - 1995 Anna Marut s. 211-237
Dr Kazimierz Aleksander Skowroński - historyk, nauczycieli regionalista (1907- 1974) Marian Piórek s. 239-245
"Dzieje parafii Górno 1599-1999", Krzysztof Ożoga, [b.m.] [b.r.] : [recenzja] Marian Piórek Krzysztof Ożoga (aut. dzieła rec.) s. 247-254