Tytuł Rocznik Kolbuszowski
ISSN 0860-4584
Wydawca Regionalne Towarzystwo Kultury im. J. M. Goslara w Kolbuszowej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 34
Rocznik Kolbuszowski
2014, Tom 14

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Sławomir Zych s. 3
Obraz Maryi Niepokalanej w kolegiacie pw.Wszystkich Świętych w Kolbuszowej Paweł Batory s. 7-15
Латинськi впливи на Руских землях та створення Льввськоi митрополii Włodzimierz Bielak s. 17-33
Śladami ks. Michała Potaczały – z Huciska k. Leżajska do Rozwadowa (1912-1944) Grażyna Bołcun s. 35-52
Wizytacja dziekańska dekanatu kolbuszowskiego z roku 1918 Krzysztof Haptaś s. 53-58
Okoliczności powstania książek księdza Marcina Ziółkowskiego (1914-1976) Grzegorz Misiura s. 59-74
Samorządowa władza w wioskach należących do raniżowskiego dominium pod koniec XVIII wieku Wojciech Mroczka s. 75-89
Dzieje Związku Nauczycielstwa Polskiego w powiecie kolbuszowskim w latach 1905-1944 (cz. I) Marian Piórek s. 91-138
Ks. Sylwester Bazylski (1888-1936) Bartosz Walicki s. 139-149
Zabytkowe organy w kościołach dekanatów Kolbuszowa Wschód i Kolbuszowa Zachód diecezji rzeszowskiej Andrzej Widak s. 151-172
W cieniu nocy listopadowej : Ludwik Nabielak (1804-1883) : portret romantyczny Sławomir Wnęk s. 173-204
Znaczenie parafi„i w polskiej kulturze chrześcijańskiej : zagadnienia wstępne Anzelm Weiss s. 205-210
Funkcja duszpasterska parafi„i w świetle teologii posoborowej Zbigniew Krzyszowski s. 211-223
Patrocinium para„fii w Zgłobniu w kontekście wezwań kościołów parafi„alnych diecezji rzeszowskiej Marcin Nabożny s. 225-248
„Ustanowisz ich książetami po całej ziemi” (Ps 45[44],17) : wstawiennictwo sw. Andrzeja apostoła według formularzy mszalnych Kościoła zachodniego Waldemar Pałęcki s. 249-276
Zgłobień : Wieś i parafi„a na łamach tygodnika „Głos Rzeszowski” w latach 1897-1920 Krzysztof Haptaś s. 277-285
Światynie parafi„i Zgłobień w świetle staropolskich akt wizytacyjnych Robert Sawa s. 287-291
Architektura i wystrój wnętrza kościoła pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła w Zgłobniu Elżbieta Matyaszewska s. 293-304
Andrzej Pruski (1682-1759) proboszcz para„fii pw. świętego Andrzeja Apostoła w Zgłobniu Waldemar Witold Żurek s. 305-319
Działalność duszpasterska ks. Wincentego Boczara Bartosz Walicki Sławomir Zych s. 321-334
Kapłańskie powołania w parafi„i pw. św. Andrzeja w Zgłobniu na przestrzeni jej dziejów Ewa Kłeczek-Walicka Bartosz Walicki s. 335-355
Nagroda im. dr. Kazimierza Skowrońskiego dla Edwarda Gigilewicza i Współpracowników Agnieszka Pokryszka s. 359-360
Konferencja „Sokołowskie echa II wojny światowej” Ewa Kłeczek-Walicka s. 361-364
"Złoty jubileusz kościoła w Kopciach : dzieje parafii w latach 1963-2013", Kopcie 2013 : [recenzja] Kinga Bednarzewska s. 367-369
"Koniec tamtego świata : Mielec w latach Wielkiej Wojny", Jerzy Skrzypczak, Mielec 2014 : [recenzja] Wojciech Mroczka Jerzy Skrzypczak (aut. dzieła rec.) s. 371-374
"Józef Batory (1914-1951) : osoba i pamięć", Sławomir Zych, Bartosz Walicki, Kolbuszowa – Werynia 2014 : [recenzja] Łukasz Ożóg Bartosz Walicki (aut. dzieła rec.) Sławomir Zych (aut. dzieła rec.) s. 375-377
"Historie z tatarskich stron : materiały do dziejów ziemi sokołowskiej", Bartosz Walicki, Sokołów Małopolski 2013 : [recenzja] Piotr Ożóg Bartosz Walicki (aut. dzieła rec.) s. 379-381
"Postacie sokołowskiej ziemi : szkice biograficzne", red. Bartosz Walicki, Sokołów Małopolski 2013 : [recenzja] Piotr Ożóg Bartosz Walicki (aut. dzieła rec.) s. 383-385
"Staropolskie spory o kult obrazów", J. Kracik, Kraków 2012 : [recenzja] Waldemar Pałęcki J. Kracik (aut. dzieła rec.) s. 387-392
"W gościnnym Albionie", A. Bober-Michałowska, Kolbuszowa 2013 : [recenzja] Agnieszka Pokryszka A. Bober-Michałowska (aut. dzieła rec.) s. 393-397
"W gościnnym Albionie", A. Bober-Michałowska, Kolbuszowa 2013 : [recenzja] Agnieszka Pokryszka A. Bober-Michałowska (aut. dzieła rec.) s. 393-397
"Biuletyn Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej nr 2", red. J. Bardan, Kolbuszowa 2012 : [recenzja] Ewelina Zarosa J. Bardan (aut. dzieła rec.) s. 399-403
"Rocznik Muzeum Ziemi Leżajskiej nr 1", red. Józef Półćwiartek, Leżajsk 2013 : [recenzja] Ewelina Zarosa Józef Półćwiartek (aut. dzieła rec.) s. 405-408
Rada Naukowa "Rocznika Kolbuszowskiego" : sylwetki s. 409-412