Znaleziono 4 artykuły

Zbigniew Krzyszowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pojęcie i podstawy dialogu ekumenicznego Zbigniew Krzyszowski s. 33-50
Zmartwychwstanie a eklezjologia Zbigniew Krzyszowski s. 55-80
Kulturowe uwarunkowania pobożności maryjnej w procesie tworzenia nowego człowieka Zbigniew Krzyszowski s. 179-198
Funkcja duszpasterska parafi„i w świetle teologii posoborowej Zbigniew Krzyszowski s. 211-223