Tytuł Rocznik Kolbuszowski
ISSN 0860-4584
Wydawca Regionalne Towarzystwo Kultury im. J. M. Goslara w Kolbuszowej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Rocznik Kolbuszowski
2002, Tom 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Marian Piórek s. 7-8
Kształtowanie się władzy i administracji : samorząd gminy Dzikowiec w latach 1944 - 1954 Elżbieta Tęcza s. 11-30
Funkcje prasy lokalnej na przykładzie analizy kręgów tematycznych w „Ziemi Kolbuszowskiej" Bernadeta Bogdanowska-Olszówka s. 31-42
Opalińscy : skąd nasz ród ? Kazimiera Zegartowska s. 43-46
75 lat działalności Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w Dzikowcu Marian Piórek s. 47-56
Zabytki dworskie w Weryni Anna Marut s. 57-65
Powstanie i rozwój działalności ZNP w powiecie kolbuszowskim Józef Sudoł s. 66-84
„Moja działalność w Związku Młodzieży Wiejskiej (ZMW) w latach 1957-1973 w powiecie kolbuszowskim" Marian Piórek s. 87-116
40 lat Państwowego Przedszkola w Weryni Weronika Sondej s. 117-121
Moje życie we wspomnieniach Jan Serafin s. 122-135
100 lat pracy Sióstr Służebniczek N.M.P.N.P. w Kolbuszowej Halina Dudzińska s. 136-144
Z morwowych drzew... : wspomnienia, powroty, anegdoty - animatora kultury lata 1955-2002 Władysław Lenart s. 145-167
Dziesięcina w parafii Dzikowiec w 1820 r. Marian Piórek s. 171-184
Struktura szkolnictwa podstawowego i kadra nauczycielska w powiecie kolbuszowskim w latach 1973 - 1975 : szkoły i ich filie, nauczyciele, wykształcenie, specjalność i studia Marian Piórek s. 185-199
Ślady życia i działalności Żydów powiatu kolbuszowskiego Agnieszka Piórek s. 200-216
Regionalizm w dydaktyce Grażyna Pełka Barbara Szafraniec s. 217-223