Tytuł Rocznik Kolbuszowski
ISSN 0860-4584
Wydawca Regionalne Towarzystwo Kultury im. J. M. Goslara w Kolbuszowej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Rocznik Kolbuszowski
2003, Tom 7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Jacek Bardan s. 5-8
Rola Mieleckich i Tarnowskich z linii rzemieńskiej w rozwoju osadnictwa na obszarze Puszczy Sandomierskiej Piotr Miodunka s. 11-25
Zarys dziejów parafii Cmolas w latach 1462-1772 Kazimierz Szkaradek Sławomir Zych s. 27-49
Mieszkańcy miasta Kolbuszowa w czasach nowożytnych : tan i perspektywy badań Józef Półćwiartek s. 51-73
Kolektywizacja wsi w powiecie kolbuszowskim w latach 1949-1956 Jan Konefał s. 75-93
Herb powiatu kolbuszowskiego Jacek Bardan s. 95-115
Wspomnienia Marii z Niewiarowskich Bogdańskiej z okolic Kolbuszowej o powstaniu 1863 roku Eugeniusz Niebelski s. 117-123
Społeczność lokalna wobec kultury masowej : w świetle badań terenowych studentów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej w okolicach Kolbuszowej w latach 1999-2000 Włodzimierz Mędrzecki s. 127-135
Wychowanie na wsi : model tradycyjny i współczesny Anna Jaskulska s. 137-149
Czytelnictwo prasy kobiecej w regionie kolbuszowskim Dominika Borek s. 151-158
Disco polo - dobra muzyka dla zwykłych ludzi Sebastian Łabęda s. 159-163
Fotografia chłopska : okoliczności fotografowania się mieszkańców wsi podkolbuszowskich Joanna Bartuszek s. 165-175
Meble kolbuszowskie w stylu biedermeier w zbiorach Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej Irena Swaczyna s. 179-189
Założenie dworsko-parkowe w Dzikowcu Barbara Konefał s. 191-219
Przemiany antropogeniczne lasów Płaskowyżu Kolbuszowskiego w ostatnim półwieczu Zdzisław Bednarz s. 223-231
Notki o autorach s. 233