Tytuł Rocznik Kolbuszowski
ISSN 0860-4584
Wydawca Regionalne Towarzystwo Kultury im. J. M. Goslara w Kolbuszowej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Rocznik Kolbuszowski
2006-2009, Tom 9

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp s. 7-8
Parafia Lipnica w latach 1978-2002 Maria Dzióba s. 11-70
Dzieje parafii Mazury w latach 1938-1998 Wiesław Dopart s. 71-129
Parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Weryni w latach 1978-2000 Wojciech Zygo s. 131-204
Galicyjskie przygotowania do partyzantki płk. Józefa Zaliwskiego Halina Dudzińska s. 207-283
Początki Służby Zdrowia w powiecie kolbuszowskim Halina Dudzińska s. 285-309
Kolbuszowa i Kolbuszowskie w latach II RP Kazimierz Skowroński s. 311-316
Regionalizm gospodarczy i jego uwarunkowania w województwie podkarpackim Jan Cebulak s. 317-341
Stanisław Ignacy Ochorok Wojciech Mroczka s. 345-348
Aneks : Wypis o początkach działalności Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Kolbuszowej s. 349-351