Tytuł Rocznik Kolbuszowski
ISSN 0860-4584
Wydawca Regionalne Towarzystwo Kultury im. J. M. Goslara w Kolbuszowej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Rocznik Kolbuszowski
2012, Tom 12

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Sławomir Zych s. 3
Anglicy w Ordynacji Zamoyskiej w XIX wieku Aneta Kiper s. 7-86
Księgozbiór kanonika kieleckiego Wojciecha Strzemeskiego (+ 1602 r.) w świetle inwentarza z 1650 roku Andrzej Kwaśniewski s. 87-107
Powstanie styczniowe a myśl polityczna w Galicji : wprowadzenie do zagadnienia Zbigniew Lenart s. 109-121
Kult Przemienienia Pańskiego w parafii Cmolas Antoni Łagoda s. 123-181
Uwagi o przemyśle Puszczy Sandomierskiej do końca XIX wieku Piotr Miodunka s. 183-190
Społeczeństwo parafii Ostrowy Tuszowskie w okresie 1670-1772 w świetle akt metrykalnych Wojciech Mroczka s. 191-213
Święci patronowie ludzkich dróg Tomasz Panfil s. 215-225
Niektóre aspekty z życia i działalności konspiracyjnej legendarnej postaci Wojciecha Lisa ps. „Śmiały” w latach 1913-1948 w ocenie historyka-regionalisty Marian Piórek s. 227-248
"Wiersze młodzieńcze" Jana Włodka – próba literackiej analizy tomu Agnieszka Pokryszka s. 249-258
Stan parafii w Cmolasie według akt wizytacji biskupiej z roku 1676 Robert Sawa s. 259-268
Zapis na temat parafii w Cmolasie w "Acta episcopalia" biskupa krakowskiego Fryderyka Jagiellończyka z lat 1489-1503 Robert Sawa s. 269-270
Wikariusze parafii w Sokołowie Małopolskim na początku XX wieku (1900-1918) Bartosz Walicki s. 271-326
Związek Katolicko-Społeczny w dekanacie głogowskim Bartosz Walicki s. 327-366
Sydonia Wójtowicz Magdalena Lasota s. 369-372
Wspomnienie o ks. Mieczysławie Zarychu (1931-2012) Bartosz Walicki s. 373-379
"Duchowieństwo diecezji krakowskiej w XVIII wieku : studium prozopograficzne", Jan Szczepaniak, Kraków 2010 : [recenzja] Krzysztof Haptaś Jan Szczepaniak (aut. dzieła rec.) s. 383-390
Przegląd bibliograficzny Daniel Kiper s. 391-392
"Pod opieką Maryi : ku koronacji łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Szkaplerznej z kościoła Świętego Krzyża w Rzeszowie", red. Władysław Jagustyn, Sławomir Zych, Rzeszów 2010 : [recenzja] Elżbieta Matyaszewska Władysław Jagustyn (aut. dzieła rec.) Sławomir Zych (aut. dzieła rec.) s. 393-397
"Leksykon Drewnianej Architektury Sakralnej Podkarpacia, t. II: M-Ż", red. Krzysztof Zieliński, Rzeszów 2011 : [recenzja] Marcin Nabożny Krzysztof Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 399-421
Droga do świętości księdza Michała Potaczały z Huciska koło Leżajska Józef Półćwiartek Jan W. Lachendro (aut. dzieła rec.) s. 423-427
"Duszpasterze Polonii i Polaków za granicą : słownik biograficzny", Józef Szymański, Lublin 2010 : [recenzja] Bartosz Walicki Józef Szymański (aut. dzieła rec.) s. 429-431
"Madonna z Puszczy : Sanktuarium Matki Bożej Patronki Leśników, Pani Ziemi Kolbuszowskiej w Ostrowach Tuszowskich", red. Edward Gigilewicz, Waldemar Pałęcki, Sławomir Zych, Kolbuszowa 2012 : [recenzja] Bartosz Walicki Edward Gigilewicz (aut. dzieła rec.) Waldemar Pałęcki (aut. dzieła rec.) Sławomir Zych (aut. dzieła rec.) s. 433-435
Bibliografia zawartości „Rocznika Kolbuszowskiego” za lata 1986-2010 (numery 1-10) Krzysztof Haptaś s. 439-450
Wspomnienia Jan Samojedny s. 451-463
Konferencja naukowa „Obraz i sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej w Głogowie Małopolskim – dzieje, kult, przesłanie” Ewa Kłeczek-Walicka s. 467-474
Konferencja „Biskup Marcin Kromer 1512-1589 : w służbie Kościoła, Ojczyzny i Ziemi Bieckiej” : Kolegiata Bożego Ciała w Bieczu, 12 listopada 2012 r. Ewelina Zarosa s. 475-477