Tytuł Rocznik Kolbuszowski
ISSN 0860-4584
Wydawca Regionalne Towarzystwo Kultury im. J. M. Goslara w Kolbuszowej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Rocznik Kolbuszowski
1987, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp s. 5
Życie i działalność Juliana Macieja Goslara Halina Dudzińska s. 7-29
Ksiądz Ludwik Huczka, proboszcz kolbuszowski „Ojciec Sybiraków" Halina Dudzińska s. 31-44
Z dziejów kolonii niemieckich w Puszczy Sandomierskiej (XVIII—XX w.) Marian Piórek s. 45-63
Kolbuszowianie w niemieckich obozach koncentracyjnych Halina Dudzińska s. 65-138
Powstanie i rozwój kolbuszowskich zakładów przemysłowych Wiesława Stawicka s. 139-152
Biblioteki Miasta i Gminy w Kolbuszowej — wczoraj i dziś Józef Sudol s. 153-163
Michał Czartoryski Halina Dudzińska s. 165-167
Bronisław Kuczyński Maria Wrona s. 167-168
Eugenia Maciąg Halina Dudzińska s. 169-171
Wykaz zdjęć s. 173-174