Tytuł Rocznik Kolbuszowski
ISSN 0860-4584
Wydawca Regionalne Towarzystwo Kultury im. J. M. Goslara w Kolbuszowej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Rocznik Kolbuszowski
2010, Tom 10

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Sławomir Zych s. 9
Wywózki z Ziemi Kolbuszowskiej do obozów w ZSRR w latach 1944-1945 Grażyna Bołcun s. 13-73
Wizytacja dziekańska parafii kolbuszowskiej z 12 lutego 1878 r. Krzysztof Haptaś s. 75-81
Alfabetyzacja społeczeństwa powiatu kolbuszowskiego i podstawowa oświata dorosłych w pierwszych latach po II wojnie światowej Jolanta Lenart s. 83-100
Samorząd powiatu kolbuszowskiego w latach 1867-1939 : wprowadzenie do monografii Zbigniew Lenart s. 101-121
Organizacja Komitetów Opiekuńczych Żydowskiej Samopomocy Społecznej Eugeniusz Lis s. 123-138
Lasowiacy i Puszcza Sandomierska we wspomnieniach księdza Wojciecha Michny Beata Lorens s. 139-151
Granica między Lipnicą a Dzikowcem w świetle „Metryki Józefińskiej” Wojciech Mroczka s. 153-164
Struktury cywilne Polskiego Państwa Podziemnego w Kolbuszowej : powiatowa Delegatura Rządu – „Ogniwo nr 9” Grzegorz Ostasz s. 165-178
Kolbuszowa i jej rozległa okolica leżąca w północnej części Puszczy Sandomierskiej : rozważanie wokół zasięgu puszczy Józef Półćwiartek s. 179-195
Czartoryscy a dobra sieniawskie w latach 30. i 40. XIX wieku : zarys zagadnienia Paweł Sieradzki s. 197-208
Wizerunek Matki Boskiej Głogowskiej „na nowo odkryty” Tomasz Tomaszek s. 209-226
Odczyty i prelekcje w Sokołowie – przejaw kultury przełomu XIX i XX wieku Bartosz Walicki s. 227-236
Sprawozdanie z działalności Koła Łowieckiego „Knieja” w Mielcu za okres od 1945 r. do 2005 r. z okazji jubileuszu 60-lecia Kazimierz Kriger s. 239-250
Sprawozdanie z konferencji naukowej „Kolbuszowski wrzesień 1939” Ewa Kłeczek-Walicka s. 251-257
"O żołnierzach 22 dywizji Piechoty Górskiej, którzy kończyli wrześniowe boje w Wilczej Woli", Wojciech Mroczka, [b.m.] [ b.r.] : [recenzja] Jerzy Majka Wojciech Mroczka (aut. dzieła rec.) s. 261-263
<<„Cui contingit nasci, restat mori” : wybór testamentów staropolskich z województwa sandomierskiego>>, Mariusz Lubczyński, Jacek Pielas, Henryk Suchojad, Warszawa 2005 : [recenzja] Marcin Nabożny Mariusz Lubczyński (aut. dzieła rec.) Jacek Pielas (aut. dzieła rec.) Henryk Suchojad (aut. dzieła rec.) s. 265-271
Halina Dudzińska (1927-2008) Andrzej Dominik Jagodziński s. 275-277
Karol Józef Grodecki (1925-2000) – nauczyciel, historyk i kolekcjoner Andrzej Dominik Jagodziński s. 279-283
Leszek Walicki (1954-2009) : regionalista i społecznik z Sokołowa Małopolskiego Ewa Kłeczek-Walicka s. 285-290
Rada Naukowa "Rocznika Kolbuszowskiego" : sylwetki s. 293-302