Tytuł Rocznik Kolbuszowski
ISSN 0860-4584
Wydawca Regionalne Towarzystwo Kultury im. J. M. Goslara w Kolbuszowej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 36
Rocznik Kolbuszowski
2016, Tom 16

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uroczystość wręczenia nagród na tle promocji "Rocznika Kolbuszowskiego” nr XV
Od Redakcji Sławomir Zych s. 3
Realizacja koncepcji "trójkąta bezpieczeństwa" między Sanem a Wisłą w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego 1936-1939 Grażyna Bołcun s. 7-22
Wyjątkowy rok : wybrane wydarzenia polityczne i społeczne w powiecie kolbuszowskim w 1956 roku Marcin Bukała s. 23-50
Nieznane prace malarskie Wiktora Puszczyńskiego w kościołach Kolbuszowszczyzny : lata 80. XIX w. Krzysztof Haptaś s. 51-56
Parafia w Zaczerniu na przełomie lat 20. i 30. XX wieku Ewa Kłeczek-Walicka s. 57-93
Leśnicy Nadleśnictwa Państwowego Mazury z siedzibą w Raniżowie w pierwszym roku jego funkcjonowania : sierpień 1944 r. - sierpień 1945 r. Wojciech Mroczka s. 95-117
Sakrament chrztu i małżeństwa w parafii Kamień w latach 1907-1939 Marek Story s. 119-136
Peregrynacje w parafii sokołowskiej na przełomie wieków XX i XXI Bartosz Walicki s. 137-172
Organy w kościołach dekanatu Rudnik nad Sanem diecezji sandomierskiej : studium historyczno-instrumentoznawcze Andrzej Widak s. 173-199
Kolbuszowskie środowisko prawnicze w dobie autonomii galicyjskiej i w okresie międzywojennym : zarys zagadnienia Sławomir Wnęk s. 201-215
Wykluczenie dobra potomstwa na przykładzie orzecznictwa Sądu Biskupiego w Rzeszowie Tomasz Gałuszka s. 217-235
The Polish Parish Organization in Chicago Mieczysław Madaj Roman Nir s. 237-253
Religijność Romów w opinii duszpasterzy w Polsce i w Wielkiej Brytanii Alicja Rut Rutowicz s. 255-275
Remedium Teodora Jeske-Choińskiego na dekadentyzm XIX wieku, zawarte w powieści historycznej "Gasnące słońce" Grzegorz Kamil Szczecina s. 277-291
Początki Głowowa, dzisiejszego Głogowa Małopolskiego Robert Borkowski s. 295-318
Bibliografia zawartości "Rocznika Kolbuszowskiego" za lata 2011-2015 : numery 11-15 Krzysztof Haptaś s. 319-332
Kazanie biskupa przemyskiego Ignacego Tokarczuka, wygłoszone podczas uroczystości milenijnych w Lubaczowie, 23 października 1966 roku Mariusz Leszczyński s. 333-342
Wartościowanie działań gospodarstwa leśnego w zakresie ochrony zasobów przyrody na przykładzie Nadleśnictwa Kolbuszowa : autoreferat rozprawy doktorskiej Bartłomiej Peret s. 343-361
Wizytacja kanoniczna parafii w Kolbuszowej z roku 1694 Robert Sawa s. 363-377
Szkoła Powszechna w Kroszynie koło Baranowicz 1910-1945 Waldemar Witold Żurek s. 379-423
Efroim Haar : kolbuszowski drukarz Bogdan Stępień s. 427-431
Józef Łopatyński, działacz społeczno-oświatowy Bogdan Stępień s. 433-439
Dwa skanseny na Podkarpaciu : Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku i Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej Patryk Olbert s. 441-453
Uroczystość wręczenia nagród na tle promocji "Rocznika Kolbuszowskiego" nr XV Grażyna Bołcun s. 457-459
Laudacja ks. dra Grzegorza Wójcika z okazji wręczenia Nagrody Naukowej im. dra Kazimierza Skowrońskiego przez Zarząd Regionalnego Towarzystwa Kultury w Kolbuszowej Panu Drowi Bartoszowi Walickiemu Grzegorz Wójcik s. 461-464
Nagroda Naukowa im. Ireny i Franciszka Skowyrów dla o. dr. Mariana Brudzisza CSsR Grzegorz Misiura s. 465-468
"Ksiądz Franciszek Miklasiński (1870-1928)", Krzysztof Haptaś, Kolbuszowa 2016 : [recenzja] Artur Hamryszczak Krzysztof Haptaś (aut. dzieła rec.) s. 471-473
"Mielec w PRL : dwie dekady rozwoju", Jerzy Skrzypczak, Mielec 2015 : [recenzja] Artur Hamryszczak Jerzy Skrzypczak s. 475-477
"Aktualność przesłania moralnego bł. ks. Jerzego Popiełuszki w perspektywie przemian społecznych w Polsce po 1989 roku", Grzegorz Kamil Szczecina, Nowy Sącz 2015 : [recenzja] Tomasz Moskal Kamil Szczecina s. 479-481
"W kręgu badań nad Polonią i duszpasterstwem polonijnym : istota i metodologia", red. Sławomir Zych, Bartosz Walicki, Lublin-Sokołów Małopolski 2015 : [recenzja] Piotr Ożóg Bartosz Walicki Sławomir Zych s. 483-487
"Leśne ślady wiary : kapliczki i cmentarze na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie", Edward Marszałek, Krosno 2015 : [recenzja] Edward Marszałek Agnieszka Pokrzyszka-Prażmo s. 489-491
"Zabytkowa kaplica grobowa rodziny Hupków", Wiesław Augustyn, Sławomir Zych, Kolbuszowa 2016 : [recenzja] Agnieszka Pokrzyszka-Prażmo Wiesław Augustyn (aut. dzieła rec.) Sławomir Zych (aut. dzieła rec.) s. 493-494
"Śmierć bł. ks. Jerzego Popiełuszki z perspektywy 30 lat", red. Milena Kindziuk, Warszawa 2016 : [recenzja] Grzegorz Kamil Szczecina Milena Kindziuk (aut. dzieła rec.) s. 495-503
"Dobre drzewo rodzi dobre owoce... Zarys dziejów parafii rzymskokatolickiej w Rozborzu Okrągłym", Edward Białogłowski, Sławomir Zych, Rzeszów 2015 : [recenzja] Bartosz Walicki Edward Białogłowski (aut. dzieła rec.) Sławomir Zych (aut. dzieła rec.) s. 505-506
"Diecezja Przemyska w połowie XVI wieku", Tadeusz Śliwa, Przemyśl 2015 : [recenzja] Bartosz Walicki Tadeusz Śliwa s. 507-509