Znaleziono 2 artykuły

Agnieszka Bor

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Zarys historii bursy gimnazjalnej im. ks. Stanisława Konarskiego w Mielcu", Krzysztof Haptaś, Mielec 2012 : [recenzja] Agnieszka Bor Krzysztof Haptaś (aut. dzieła rec.) s. 217-218
"Zarys historii parafii pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu", Krzysztof Haptaś, Piotr Miodunka, Mielec 2011 : [recenzja] Agnieszka Bor Krzysztof Haptaś (aut. dzieła rec.) Piotr Miodunka (aut. dzieła rec.) s. 219-220