Znaleziono 5 artykułów

Piotr Miodunka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola Mieleckich i Tarnowskich z linii rzemieńskiej w rozwoju osadnictwa na obszarze Puszczy Sandomierskiej Piotr Miodunka s. 11-25
Demograficzny i gospodarczy potencjał małych miast południowej Polski od końca XVI do początku XIX wieku Piotr Miodunka s. 131-161
Uwagi o przemyśle Puszczy Sandomierskiej do końca XIX wieku Piotr Miodunka s. 183-190
"Zarys historii parafii pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu", Krzysztof Haptaś, Piotr Miodunka, Mielec 2011 : [recenzja] Agnieszka Bor Krzysztof Haptaś (aut. dzieła rec.) Piotr Miodunka (aut. dzieła rec.) s. 219-220
Elity w małych miastach prywatnych Małopolski w XVII i XVIII wieku Piotr Miodunka s. 297-318