Tytuł Dydaktyka Informatyki
ISSN 2083-3156
Wydawca Laboratorium Zagadnień Społeczeństwa Informacyjnego na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Dydaktyka Informatyki
2015, Tom 10

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od rozpoznania problematyki do badań naukowych Waldemar Furmanek s. 7-10
Wstęp Waldemar Furmanek Aleksander Piecuch s. 11
Technologiczny radar CISCO 2014 Waldemar Furmanek s. 15-19
Jak oswoić osobę starszą z komputerem – aspekty dydaktyczne i psychologiczne Agnieszka Szewczyk Justyna Wnuk s. 20-28
Geneza i rozwój wykorzystania komputerów i Internetu przez dzieci i młodzież w Stanach Zjednoczonych i niektórych krajach Unii Europejskiej : aspekty porównawcze Krzysztof Łuszczek s. 29-37
Edukacja dorosłych w programie ERASMUS+ Iwona Iskierka s. 38-46
Analfabetyzm cyfrowy wyzwaniem dla dydaktyki informatyki Waldemar Furmanek s. 49-62
Kształcenie informatyczne w szkole średniej – 30 lat później Aleksander Piecuch s. 63-71
Obszary kultury technicznej pomijane w kształceniu ICT Janusz Janczyk s. 72-79
Technologia BYOD w polskich szkołach Sławomir Iskierka Janusz Krzemiński Zbigniew Weżgowiec s. 80-89
Kształcenie techniczne w ujęciu komputerowo zintegrowanego wytwarzania CIM Marek Kęsy s. 90-98
Nauczanie programowania w polskim szkolnictwie Sławomir Iskierka Janusz Krzemiński Zbigniew Weżgowiec s. 99-107
Zastosowanie aplikacji pomiarowych w nauczaniu metrologii Stanisław Szabłowski s. 108-113
Ikt vo výučbe predmetu technika na základnej škole Jan Pavlovkin s. 114-124
Perspektíva reálnych experimentov vo vzdelávaní Tomáš Kozik Marek Simon s. 125-132
Platformy e-learningowe oraz ich znaczenie dla procesu kształcenia Agnieszka Molga s. 133-139
Platformy e-learningowe – serwis internetowy o profilu dydaktycznym Agnieszka Molga s. 140-146
Platformy e-learningowe a kursy edukacyjne Agnieszka Molga s. 147-153
Automatyzacja procesu archiwizacji przyrostowej danych z wykorzystaniem Git Jacek Wołoszyn s. 154-159
Bezpieczeństwo systemu informatycznego jako proces Jacek Wołoszyn s. 160-165
Kontrola integralności kluczowych elementów systemu informatycznego Jacek Wołoszyn s. 166-171
Na marginesie książki Euniki Baron-Polańczyk, Chmura czy silos? Nauczyciele wobec nowych trendów ICT Waldemar Furmanek Eunika Baron-Polańczyk (aut. dzieła rec.) s. 175-183
Humanistyczna pedagogika pracy : praca człowieka w cywilizacji informacyjnej - kilka refleksji o nowej książce prof. Waldemara Furmanka Aleksander Piecuch Waldemar Furmanek (aut. dzieła rec.) s. 184-187
Humanistyczna pedagogika pracy : charakterystyka dyscypliny naukowej - monografia prof. Waldemara Furmanka Ireneusz Wiech Waldemar Furmanek (aut. dzieła rec.) s. 188-191
Informacja o indeksowaniu w bazach czasopism naukowych s. 192
Lista recenzentów s. 192
Procedura recenzowania s. 192