Tytuł Dydaktyka Informatyki
ISSN 2083-3156
Wydawca Laboratorium Zagadnień Społeczeństwa Informacyjnego na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Dydaktyka Informatyki
2013, Tom 8

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przemiany edukacji pod wpływem technologii informacyjno-komunikacyjnych Wojciech Walat s. 9-24
Wykorzystanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych w procesie kształcenia ustawicznego Sławomir Iskierka Janusz Krzemiński Zbigniew Weżgowiec s. 25-33
Technologia dla edukacji Aleksander Piecuch s. 34-46
Antropoinfosfera współczesnego człowieka Waldemar Furmanek s. 49-73
Mind mapping jako nowoczesna technika permanentnego uczenia się i zarządzania Iwona Iskierka Sławomir Karoń s. 74-82
Analiza możliwości wykorzystania chmury obliczeniowej w permanentnej edukacji Sławomir Iskierka Janusz Krzemiński Zbigniew Weżgowiec s. 83-92
Edukacyjna cyberprzestrzeń dla każdego Janusz Janczyk s. 95-105
Rozwój osobowy człowieka w ujęciu kapitału ludzkiego organizacji Marek Kęsy s. 106-115
Nauczanie multimedialne Agnieszka Molga s. 116-126
Vedecká poznámka a teória k učieteľskej profesii technických predmetov Ján Stebila s. 127-135