Tytuł Dydaktyka Informatyki
ISSN 2083-3156
Wydawca Laboratorium Zagadnień Społeczeństwa Informacyjnego na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Dydaktyka Informatyki
2014, Tom 9

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Waldemar Furmanek Aleksander Piecuch s. 5
Wykorzystanie technologii informacyjnej a zagrożenia „dla informatyki i przez informatykę” Marek Kęsy s. 9-19
Zagrożenia wynikające z rozwoju technologii informacyjnych Waldemar Furmanek s. 20-48
Uzależnienie od komputera i Internetu (technologii internetowych) Waldemar Furmanek s. 49-71
Nowoczesne technologie informatyczne – możliwości i zagrożenia Beata Kuźmińska-Sołśnia s. 72-81
Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń za strony cyberprzestrzeni Iwona Iskierka s. 82-90
Jakość kształcenia a cyfrowa edukacja Aleksander Piecuch s. 91-103
„Cyfrowa szkoła” – szansa, czy zagrożenie dla edukacji? Wojciech Czerski Rafał Wawer s. 104-113
W głębi Internetu – inne zastosowania informatyki Janusz Janczyk s. 114-125
Uzależnienia od Internetu Agnieszka Molga s. 126-135
WiFi WPA Jacek Wołoszyn s. 136-142
WiFi WEP i bezpieczeństwo komunikacji Jacek Wołoszyn s. 143-149
Najnowsze teorie uczenia w epoce cyfrowej Magdalena Donderowicz s. 153-163
Postawa nauczyciela wykorzystującego w swojej pracy komputer Marta Bałażak s. 164-171
Umiejętności informatyczne jednostki a jej wolność we współczesnej cyberprzestrzeni Sławomir Iskierka Janusz Krzemiński Zbigniew Weżgowiec s. 172-181
Rola systemu edukacji w kształtowaniu osobowości ucznia wobec wirtualizującego się świata Sławomir Iskierka Janusz Krzemiński Zbigniew Weżgowiec s. 182-192
Technologia informatyczna stosowana przez nauczyciela w edukacji matematycznej Marek Wójtowicz s. 193-199
Remote Experiment in Terms of View of Didactics of Education Tomas Kozik Peter Kuna Marek Simon s. 200-211
Development and validation of multimedia teaching programs Jan Stebila s. 212-221
Związki technologii informacyjnych z neuroestetyką. Weryfikacja eyetrackingowa nieistniejących obrazów – przygotowanie badań Wojciech Czerski Rafał Wawer s. 222-234
Internet i e-learning w procesie kształcenia – w opinii użytkowników Agnieszka Molga s. 235-249
Informacje o autorach s. 250-251
Informacja o indeksowaniu w bazach czasopism naukowych s. 252
Lista recenzentów s. 252
Procedura recenzowania s. 252