Znaleziono 18 artykułów

Sławomir Iskierka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy informatyzacji współczesnego społeczeństwa = Problems with the Computerization of the Modern Society Sławomir Iskierka Zbigniew Weżgowiec s. 11-17
Wykorzystanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych w procesie kształcenia ustawicznego Sławomir Iskierka Janusz Krzemiński Zbigniew Weżgowiec s. 25-33
Personalizacja profili internetowych wyzwaniem dla współczesnej edukacji = Personalisation of Internet Profiles as a Challenge for Contemporary Education Sławomir Iskierka Zbigniew Weżgowiec s. 32-39
Zapotrzebowanie rynku pracy na informatyków a praktyka dydaktyczna Sławomir Iskierka Janusz Krzemiński Zbigniew Weżgowiec s. 33-42
Technologie informacyjne i multimedialne szansą edukacji XXI wieku Sławomir Iskierka Janusz Krzemiński Zbigniew Weżgowiec s. 45-52
Uwarunkowania techniczno-ekonomiczne i społeczne wprowadzania technologii informacyjnych i multimedialnych w polskim systemie edukacji Sławomir Iskierka Janusz Krzemiński Zbigniew Weżgowiec s. 53-52
    Zacytuj
  • Udostępnij
Uwarunkowania techniczno-ekonomiczne i społeczne wprowadzania technologii informacyjnych i multimedialnych w polskim systemie edukacji Sławomir Iskierka Janusz Krzemiński Zbigniew Weżgowiec s. 53-61
E-materiały dydaktyczne – wyzwania merytoryczne i organizacyjne Sławomir Iskierka Janusz Krzemiński Zbigniew Weżgowiec s. 61-69
Chmura obliczeniowa w edukacji - stan obecny i perspektywy dalszego jej wykorzystania Sławomir Iskierka Janusz Krzemiński Zbigniew Weżgowiec s. 76-83
Technologia BYOD w polskich szkołach Sławomir Iskierka Janusz Krzemiński Zbigniew Weżgowiec s. 80-89
Analiza możliwości wykorzystania chmury obliczeniowej w permanentnej edukacji Sławomir Iskierka Janusz Krzemiński Zbigniew Weżgowiec s. 83-92
Nauczanie programowania w polskim szkolnictwie Sławomir Iskierka Janusz Krzemiński Zbigniew Weżgowiec s. 99-107
Zastosowanie technik symulacji w dydaktyce metod numerycznych Iwona Iskierka Sławomir Iskierka s. 127-135
Symulacja naturalnego ruchu w programie Adobe Flash Iwona Iskierka Sławomir Iskierka s. 136-142
Symulacje komputerowe w dydaktyce teorii obwodów elektrycznych Sławomir Iskierka Janusz Krzemiński Zbigniew Weżgowiec s. 143-149
Zagadnienie bezpieczeństwa aplikacji internetowych w programach dydaktycznych Sławomir Iskierka Janusz Krzemiński Zbigniew Weżgowiec s. 146-154
Umiejętności informatyczne jednostki a jej wolność we współczesnej cyberprzestrzeni Sławomir Iskierka Janusz Krzemiński Zbigniew Weżgowiec s. 172-181
Rola systemu edukacji w kształtowaniu osobowości ucznia wobec wirtualizującego się świata Sławomir Iskierka Janusz Krzemiński Zbigniew Weżgowiec s. 182-192