Tytuł Dydaktyka Informatyki
ISSN 2083-3156
Wydawca Laboratorium Zagadnień Społeczeństwa Informacyjnego na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Dydaktyka Informatyki
2004, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zakres problematyki opracowania s. 7-9
Dydaktyka informatyki : wprowadzenie w problematykę Waldemar Furmanek s. 10-13
Ogólna charakterystyka przemian cywilizacyjnych Waldemar Furmanek s. 17-27
Przemiany cywilizacyjne w dokumentach Waldemar Furmanek s. 28-42
Społeczeństwo informacyjne : problemy definicyjne i problemy pomiaru Michał Goliński s. 43-55
Cywilizacyjne wyzwania społeczeństwa globalnej informacji Piotr Sienkiewicz s. 56-67
Edukacja informacyjna jako element procesu kształtowania się społeczeństwa informacyjnego w Polsce Dorota Bazuń Beata Trzop s. 68-81
Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej jako element przestrzeni edukacyjnej Stanisław Juszczyk s. 85-103
Dydaktyka informatyki jako subdyscyplina pedagogiki współczesnej Waldemar Furmanek s. 104-117
Modele współczesnej dydaktyki informatyki Waldemar Furmanek s. 118-127
Z metodyki wykorzystywania komputerów w edukacji Janusz Morbitzer s. 128-140
Wybrane problemy teleologii edukacji informacyjnej Waldemar Furmanek s. 143-154
Standardy edukacji informacyjnej i medialnej Aleksander Piecuch s. 155-169
Kultura informacyjna kategorią pedagogiki współczesnej Waldemar Furmanek s. 170-191
Kultura informacyjna Bogdan Stefanowicz s. 192-197
Kultura informatyczna studentów Studium Podstawowego SGH na podstawie badań Krystyna Polańska s. 198-209
Wychowanie do odpowiedzialności zadaniem edukacji informacyjnej Waldemar Furmanek s. 210-218
Wspomaganie rozwoju wyobraźni moralnej zadaniem dydaktyki informatyki Waldemar Furmanek s. 219-228
Kultura informacyjna studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego : zarys teoretyczny Tadeusz Piątek s. 229-249
Kluczowe umiejętności technologii informacyjnych : eksplikacja pojęć Waldemar Furmanek s. 250-264
Informacje o autorach s. 265