Tytuł Dydaktyka Informatyki
ISSN 2083-3156
Wydawca Laboratorium Zagadnień Społeczeństwa Informacyjnego na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 34
Dydaktyka Informatyki
2017, Tom 12

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Aleksander Piecuch s. 7-8
Style życia ludzi w społeczeństwie informacyjnym Waldemar Furmanek s. 11-21
Idea smart living – idea inteligentnego, mądrego stylu życia Waldemar Furmanek s. 22-32
Zapotrzebowanie rynku pracy na informatyków a praktyka dydaktyczna Sławomir Iskierka Janusz Krzemiński Zbigniew Weżgowiec s. 33-42
Społeczny wymiar technologii informacyjnych : studia z informatyki społecznej na Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie Leszek Porębski s. 43-50
Rola mediów społecznościowych w edukacji – stan obecny i perspektywy rozwoju Katarzyna Garwol s. 51-56
Edukacja z zakresu TIK a problem wiktymizacji człowieka doby społeczeństwa informacyjnego Anna Opar Tadeusz Piątek s. 57-62
Mroczna strona internetu – TOR niebezpieczna forma cybertechnologii Antoni Krauz s. 63-74
Kultura pracy komponentem aksjologii dydaktyki przedmiotów informatyczno-komunikacyjnych Tadeusz Piątek s. 77-86
Wybrane meandry procesów cyfryzacji polskiej oświaty Janusz Janczyk s. 87-93
„Cyfrowa szkoła” – skok w przyszłość dydaktyki Agnieszka Szewczyk s. 94-109
Znaczenie edukacji z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej w przygotowaniu do cyfrowego życia Tadeusz Piątek s. 110-116
Technologie mobilne w edukacji szkolnej Beata Kuźmińska-Sołśnia s. 117-123
Poszerzona rzeczywistość w edukacji Marek Kęsy s. 124-131
Technologia poszerzonej rzeczywistości – korzyści i zagrożenia aplikacyjne Marek Kęsy s. 132-137
Virtuálna realita a vzdelávanie Tomáš Kožík Peter Kuna Silvia Kunová s. 138-145
Zagadnienie bezpieczeństwa aplikacji internetowych w programach dydaktycznych Sławomir Iskierka Janusz Krzemiński Zbigniew Weżgowiec s. 146-154
Programowanie może być interesujące – platforma Arduino Aleksander Piecuch s. 155-160
Wykształcenie matematyczne a informatyka Monika Maj Rafał Maj s. 161-167
Wykorzystanie technologii multimedialnych w nauczaniu historii – poziom gimnazjum Małgorzata Papier s. 168-179
Ewolucja katalogu kompetencji informacyjnych nauczycieli Wojciech Czerski s. 180-186
Stosunek nauczyciela do pracy własnej na podstawie jego kompetencji (w tym i informatycznych) Marta Bałażak s. 187-193
Kształtowanie wyobraźni przestrzennej poprzez modelowanie i animacje 3D Iwona Iskierka s. 197-202
Koncepcja modelu strumieniowego pobierania danych w czasie rzeczywistym notowań giełdowych Jacek Wołoszyn s. 203-208
Modyfikacja modelu aplikacji realizującej transakcje giełdowe na podstawie rzeczywistego strumienia danych o wartość dywidend Jacek Wołoszyn s. 209-217
Modelowanie fizyczne układów mechatronicznych w środowisku SIMULINK-SIMSCAPE Stanisław Szabłowski s. 218-223
Wrzeciono CNC małej mocy jako obiekt badawczy dla metod CI na przykładzie detekcji prędkości Grzegorz Piecuch s. 224-232
Projektowanie aplikacji i interakcja z użytkownikiem Artur Hamela Agnieszka Molga Damian Pawłowski s. 233-241
Grafika komputerowa i informatyczne modelowanie struktur przestrzennych w programie kształcenia liceum ogólnokształcącego Piotr Kisiel s. 242-249
"Edukacja wczesnoszkolna. Scenariusze lekcji z komputerem, tabletem i nie tylko", Wrocław 2015 : [recenzja] Wojciech Czerski s. 253-257
"Inteligencje wielorakie. Nowe horyzonty w teorii i praktyce", Howard Gardner, Warszawa 2009 : [recenzja] Rafał Wawer Howard Gardner (aut. dzieła rec.) s. 258-261
Informacja o indeksowaniu w bazach czasopism naukowych s. 262
Lista recenzentów s. 262
Procedura recenzowania s. 262