Tytuł Dydaktyka Informatyki
ISSN 2083-3156
Wydawca Laboratorium Zagadnień Społeczeństwa Informacyjnego na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Dydaktyka Informatyki
2012, Tom 7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy efektywności edukacji informatycznej i informacyjnej Waldemar Furmanek s. 11-44
Technologie informacyjne i multimedialne szansą edukacji XXI wieku Sławomir Iskierka Janusz Krzemiński Zbigniew Weżgowiec s. 45-52
Uwarunkowania techniczno-ekonomiczne i społeczne wprowadzania technologii informacyjnych i multimedialnych w polskim systemie edukacji Sławomir Iskierka Janusz Krzemiński Zbigniew Weżgowiec s. 53-52
    Zacytuj
  • Udostępnij
Uwarunkowania techniczno-ekonomiczne i społeczne wprowadzania technologii informacyjnych i multimedialnych w polskim systemie edukacji Sławomir Iskierka Janusz Krzemiński Zbigniew Weżgowiec s. 53-61
Technologie informacyjne w kształceniu technicznym Marek Kęsy s. 62-71
Počítač vo vzdelávaní detí predškolského veku Mária Vargová s. 72-87
Obserwacje spontanicznego wykorzystania komputerowego narzędzia przeznaczonego do samodzielnego eksploracyjnego zdobywania wiedzy na temat sieci neuronowych Ryszard Tadeusiewicz s. 91-108
Nauczyciele a efektywność technologii informacyjnych Aleksander Piecuch s. 109-120
Efektywność dydaktyczna uczenia się – nauczania elektrotechniki w wirtualnym laboratorium Stanisław Szabłowski s. 121-132
Technologie multimedialne wspierające dydaktykę języków obcych Agnieszka Szewczyk s. 133-140
Związki Internetu ze sferą edukacji w opiniach użytkowników Janusz Janczyk s. 143-152
Nahradí simulovaný experiment reálny? Tomáš Kozík Marek Šimon s. 153-167
Stan infrastruktury informatycznej w polskich szkołach plastycznych Janusz Strzecha s. 168-179
Multimédia a e-learning - trend súčasného vzdelávania Ján Pavlovkin s. 180-198
Výsledky experimentu využitia multimédií vo výučovaní predmetu technika Ján Stebila s. 199-210