Tytuł Dydaktyka Informatyki
ISSN 2083-3156
Wydawca Laboratorium Zagadnień Społeczeństwa Informacyjnego na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Dydaktyka Informatyki
2010, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Symulacje, gry symulacyjne w dydaktyce Waldemar Furmanek s. 15-35
Ucieczka od rzeczywistości czy przybliżanie rzeczywistości - modelowanie i symulacja komputerowa Aleksander Piecuch s. 36-57
Rzeczywistość wirtualna czy symulacja rzeczywistości w kontekście procesów kształcenia Janusz Janczyk s. 58-78
Wykorzystanie komuptera w modelowaniu procesów poznawczych Jolanta Zielińska s. 79-93
Symulacja komputerowa w procesie kształcenia Maria Raczyńska s. 94-104
Wirtualne laboratorium w dydaktyce mechatroniki Stanisław Szabłowski s. 107-126
Zastosowanie technik symulacji w dydaktyce metod numerycznych Iwona Iskierka Sławomir Iskierka s. 127-135
Symulacja naturalnego ruchu w programie Adobe Flash Iwona Iskierka Sławomir Iskierka s. 136-142
Symulacje komputerowe w dydaktyce teorii obwodów elektrycznych Sławomir Iskierka Janusz Krzemiński Zbigniew Weżgowiec s. 143-149
Techniki symulacyjne w programowaniu obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Marek Kęsy s. 151-151
    Zacytuj
  • Udostępnij
Modelowanie i symulacja procesów obróbek wykańczających przy wykorzystaniu MES Krzysztof Tubielewicz Andrzej Zaborski s. 171-179
Modelowanie komputerowe wyrobów w systemach CAD/CAM Hubert Michalczuk Krzysztof Tubielewicz Andrzej Zaborski s. 180-197
Metodyka wykorzystania modelowania i symulacji komputerowej do analizy stereometrii powierzchni Ireneusz Piotr Chmielik Krzysztof Tubielewicz Andrzej Zaborski s. 198-208
Modelowanie i symulacja komputerowa w procesach przygotowania produkcji Andrzej Zaborski s. 209-222
Modelowanie procesu łączenia blach prasowaniem na zimno Krzysztof Tubielewicz Krzysztof Turczyński s. 223-231